Overzicht van alle tweedehands boeken


Omgaan met RSI

Carien Karsten - Omgaan met RSI
Auteur: Carien Karsten
Tag:
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Carien Karsten - Omgaan met RSI

Al is er geen eenduidige verklaring voor het verschijnsel RSI, de klachten zijn er niet minder om: pijn in je nek, arm of schouder die je belet om je werk goed te doen. Juist omdat men niet precies weet wat RSI is, en de klachten vaak moeilijk te verhelpen zijn, is het voor mensen die eraan lijden vaak onduidelijk hoe ze op de pijnsignalen moeten reageren. Moet je de pijn negeren, omdat het misschien aanstellerij is, of moet je bij de eerste signalen onmiddellijk stoppen met werken om te voorkomen dat je er voor altijd last van zult hebben?
Dit boek leert je grip te krijgen op de vage en minder vage klachten die onder de noemer RSI vallen. Het laat zien hoe aan RSI gerelateerde fysieke en mentale processen op elkaar ingrijpen. De beste behandeling is dan ook een combinatie van fysiotherapie, werkplekanalyse, ontspanning, coaching en loopbaankeuze. Dit boek geeft je een persoonlijk stappenplan tot herstel, waarin de juiste werkhouding, herstellen van de belastbaarheid en (preventieve) oefeningen centraal staan. In de bijlage achterin het boek kun je klachten en vorderingen bijhouden.
Carien Karsten is psychologe/psychotherapeute en werkzaam bij Prometheus. Eerder verscheen van haar Omgaan met burnout, Omgaan met whiplash, In dertig dagen uit je burnout. Je geld de baas en Sabbatical van droom naar daad, stress en onthaasten. Jip Driehuizen is fysiotherapeut en RSI-consultant, heeft een praktijk in Amsterdam en werkt voor verschillende bedrijven.

Boek is in zeer goede staat.

gew.375gr

Omgaan met burnout

Carien Karsten - Omgaan met burnout
Auteur: Carien Karsten
Tag:
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Carien Karsten - Omgaan met burnout

'Ik foeterde en mopperde maar. Liep boos over de afdeling te klagen over de directeur en de werkdruk. Zo kende ik mezelf niet. Ik was veranderd van een supergestructureerd, hardwerkend mens in een chaoot. Ik had het gevoel dat er niets meer uit mijn handen kwam. Ik was niet meer effectief Ik was overbetrokken. Ik verloor mijn distantie, ik verloor mijn 'cool'. Ik had veel hoofdpijn en was bek en bek af.'
Van de ene dag op de andere verander je van een enthousiaste, hard werkende en gewaardeerde werknemer in een geestelijk wrak: cynisch, lusteloos en zonder perspectief Het heet burnout en het overkomt een op de tien werknemers. Kun je zoiets zien aankomen? Kun je het voorkomen? En als het je overkomt, hoe kom je er dan weer bovenop?
Heb je ook dat je moe bent, ook al heb je voldoend slaap gehad? Iedere dag met tegenzin naar je we gaat te veel moet doen in te weinig tijd het idee hebt dat je faalt, ook al doe je nog zo je best?
Zou je liever hebben dat je werk je energie geeft en je tijd vrij laat voor hobby' s buiten het werk? Je betrokken voelt bij je collega' s en de organisatie? Zelfvertrouwen hebt en optimistisch bent over de toekomst? Gemotiveerd doelen kunt nastreven en energie kunt steken in het vervolg van je loopbaan? Het is aan jou. Dit boek geeft je de kans tot verandering. Het beschrijft allereerst de ervaringen van hoog tot laag opgeleide mensen, die een ding gemeen hebben: op een slechte dag ervoeren ze tot hun ontzetting dat al hun energie was verdwenen, en dat hun inzet, idealisme en hulpvaardigheid plaats maakten voor een loodzwaar gevoel van weerzin. In OMGAAN MET BURN OUT, PREVENTIE, HULP EN RENTEGRATIE geven deskundigen hun visie op de fysieke en psychologische achtergronden van burnout. Door vragenlijsten over burnout en stressfactoren in te vullen, krijg je inzicht in je eigen situatie. Het boek maakt duidelijk dat bepaalde arbeidsomstandigheden ongemerkt tot chronische stress en daardoor uitputting kunnen leiden. Ook de juridische valkuilen van burnout komen aan bod. Omgaan met burnout helpt individuen burnout te doorbreken en organisaties werkstress te onderkennen en te beïnvloeden. Het boek bevat praktische oefeningen en tips voor werknemers en managers.

Boek is in goede staat

gew.550gr.