Esoterie, pagina 2


De terugkeer van Merlijn

Deepak Chopra - De terugkeer van Merlijn
Auteur: Deepak Chopra
Tag:
Jaar: 2000
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

Deepak Chopra - De terugkeer van Merlijn.

Eeuwenoud spiritueel bewustzijn ontwaakt in deze onvergetelijke, moderne Arthur vertelling.

In een regenachtig Engels industriestadje wordt de jonge politieagent Arthur McCallum ingezet op een bevreemdende moordzaak. Hij is nog maar amper aan zijn onderzoek begonnen, wanneer onvergetelijke figuren als Merlijn, Melchior, Lancelot en Guinevere ten tonele verschijnen. Al spoedig keren de wonderbaarlijke legendes en magische gebeurtenissen uit een ver verleden terug.

Nu de wereld ten onder dreigt te gaan aan de duivelse plannen van Mordred moet deze kwaadaardige zoon van Koning Arthur eens en voor altijd verslagen worden. Wanneer de magische krachten elkaar weer treffen, wordt een eeuwenoude cirkel gesloten...

Deepak Chopra verplaatst de epische strijd uit het verleden naar werkelijkheid van onze jaren. Zo komen de eeuwenoude wijsheden en sprookjesachtige vertellingen weer tot leven en krijgen een inspirerende en nieuwe betekenis.

De terugkeer van Merlijn is een fantastische, meeslepende vertelling, geïnspireerd op de eeuwenoude en onvergetelijke Arthurlegende. Het is een onvergetelijke roman in de traditie van James Redfiel en Marion Bradley, waarin de magische figuur Merlijn een mysterieuze wereld vol avontuur en betovering tot leven brengt.

Boek verkeert in nagenoeg nieuwstaat

gew.250/500gr.

Boeddha, hemel en hel

W.L. Idema - Boeddha, hemel en hel
Auteur: W.L. Idema
Tag:
Jaar: 2004
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

W.L. Idema - Boeddha, hemel en hel.

In een van de grottempels bij Dunhuang werd in 1900 een bibliotheek ontdekt die waarschijnlijk kort na het jaar 1000 afgesloten werd. De meer dan vijftigduizend manuscripten uit deze geheime bibliotheek geven een unieke blik op de cultuur van Dunhuang, vooral in de periode van de negende en tiende eeuw, toen Dunhuang een klein zelfstandig vorstendom was waar de culturen van China en Centraal-Azië elkaar ontmoetten.
Onder de manuscripten bevinden zich vele verhalen die door de monniken van Dunhuang werden gebruikt ter prediking van het boeddhisme. In tegenstelling tot de overgrote meerderheid van de bewaarde boeddhistische literatuur, geschreven door monniken voor monniken, geven deze fascinerende teksten, waarin een Indiase ongebreidelde fantasie samengaat met Chinese nuchterheid en precisie, ons een uniek inzicht in het lekenboeddhisme van die eeuwen, waarin de verering van boeddha's en bodhisattva's samengaat met de hoop op een wedergeboorte in een van de paradijselijke hemelen en angst voor de gruwelijke verschrikkingen van de hel. Vele teksten in deze bundel zijn nooit eerder in een westerse vertaling verschenen.

Boek verkeert in goede staat

pakketpost

Eindeloos bewustzijn

Pim van Lommel - Eindeloos bewustzijn
Auteur: Pim van Lommel
Tag:
Jaar: 2007
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Pim van Lommel - Eindeloos bewustzijn.

Dit tot een bestseller geworden boek van de Nederlandse cardioloog over bijna-doodervaringen (BDE's) hinkt op twee gedachten. Enerzijds vat hij bestaande kennis over het verschijnsel heel leesbaar samen, anderzijds doet hij een aanzet tot het wetenschappelijk verklaren van BDE's waarbij hij aansluit bij elementen uit de kwantumfysica. Hij komt tot de voor de medische wereld schokkende conclusie dat het menselijk bewustzijn niet zetelt in de hersenen, maar non-lokaal en eindeloos is. Zijn eigen onderzoek naar BDE's dat werd gepubliceerd in The Lancet (2001), krijgt veel aandacht. Van deze theoretische hoofdstukken geeft de auteur zelf aan dat ze overgeslagen kunnen worden. Hij pleit voor meer onderzoek met een open mind naar het verband tussen hersenen en bewustzijn, het aanvaarden van wetenschappers van het concept van non-lokaal bewustzijn, roept artsen en verpleegkundigen om onbevooroordeeld te luisteren naar wat hun patienten hen te vertellen hebben en geeft aan wat zijn bevindingen betekenen voor ieder die betrokken is bij stervensprocessen. Bevat enkele zwart-wittekeningen en tabellen. Met verklarende woordenlijst, veel noten, uitgebreide literatuuropgave en personenregister. Gebonden editie met leeslint.

Boek verkeert in goede staat.

pakketpost

Stemmen van de overzijde

Rosemary Altea - Stemmen van de overzijde
Auteur: Rosemary Altea
Tag:
Jaar: 1996
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Rosemary Altea - Stemmen van de overzijde

Stemmen van de overzijde is het indrukwekkende, waargebeurde levensverhaal van Rosemary Altea. Zij treedt in contact met hen die het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld. Dit schitterende, ontroerende boek over liefde en wijsheid zal voor velen de ontdekking van nieuwe dimensies in het leven betekenen.
Tijdens haar jeugd vertelde Rosemary Altea niets over de stemmen en geesten die ze 's nachts hoorde of zag, uit angst om, net als haar grootmoeder, voor gek te worden versleten. Gelukkig ontdekt en ontwikkelt zij later in haar leven haar gave als medium en genezer. Zij treedt met de hulp van Grijze Arend, haar gids en leermeester, in contact met 'de overzijde'. Zij is het medium, en via haar vertelt hij in heldere en duidelijke woorden over het hiernamaals, beschermengelen en de alles overwinnende liefde.

Boek is zo goed als nieuw

gew.370gr

Leef-tijd

Deepak Chopra - Leef-tijd
Auteur: Deepak Chopra
Tag:
Jaar: 2002
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Deepak Chopra - Leef-tijd

In Leef-tijd: een nieuwe kijk op ouder worden combineert Deepak Chopra zijn theorie van de 'intelligente cel' met recent onderzoek op het gebied van het verouderingsproces. Hij toont op toegankelijke wijze aan hoe de ,negatieve' gevolgen van het ouder worden kunnen worden voorkomen. Chopra gaat ervan uit dat het verouderingsproces ingrijpend kan worden beïnvloed door gebruik te maken van de invloed van ons denken en handelen op onze cellen. Zijn stelling is: naar een heldere geest in een gezond lichaam.

Zijn uitgangspunt is spiritueel, maar zijn uitdagende observaties zijn gegrondvest in de moderne wetenschap en zijn kennis van de grote geestelijke tradities. tiet paradigma dat Chopra op basis hiervan heeft ontwikkeld, is dat van de 'intelligente' cel. Dit houdt in dat het gehele lichaam een veld van bewustzijn is en dat de activiteit in de cellen direct wordt beïnvloed door ons denken en handelen

Leef-tijd bevat veel praktische aanwijzingen en oefeningen, om zelf Chopra's theorie in praktijk te brengen. Dit boek helpt de lezer een positievere en hoopvollere kijk op het ouder worden te ontwikkelen.

Boek is zo goed als nieuw

gew. 400gr

I Tjing Spiritueel werkboek

Roger Green - I Tjing Spiritueel werkboek
Auteur: Roger Green
Tag:
Jaar: 2006
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Roger Green - I Tjing Spiritueel werkboek

Spiritueel Werkboek. Leer de eeuwenoude wijsheid van de I Tjing gebruiken om uw toekomst te voorspellen.
De I Tjing is wellicht het oudste geschreven werk over wijsbegeerte, kosmologie, profetie en zelftransformatie in de Chinese cultuur. Het wordt gebruikt als een middel om te voorspellen en vormt daardoor een krachtig instrument om uw intuïtie en perceptie te ontwikkelen. Dit werkboek geeft u achtergrondinformatie over de geschiedenis en de legende die met het 'boek der veranderingen' worden geassocieerd, de symboliek van de acht trigrammen, methoden voor het gooien van hexagrammen en gedetailleerde beschrijvingen van de betekenissen van de 64 hexagrammen, maar leert u natuurlijk vooral hoe u de I Tjing moet gebruiken. Het boek gaat ook dieper in op de relatie tussen de I Tjing, oosterse filosofieën en feng shui. Bijzondere aandacht wordt besteed aan: * beschrijvingen en interpretaties van de 64 hexagrammen * interactieve oefeningen in elk hoofdstuk * instructies voor het werpen van hexagrammen met munten en kralen * gedetailleerde informatie over bewegende lijnen, toekomstige hexagrammen en kernhexagrammen * meditaties en visualisaties over aspecten van de I Tjing * praktisch advies voor het stellen van vragen en voor het lezen en interpreteren van de antwoorden Dit werkboek is niet alleen nuttig voor beginners, maar is ook handig voor mensen die al wat meer weten over de I Tjing en hun persoonlijke begrip van deze oude en filosofische orakels verder willen verrijken.

Boek verkeert in nieuwstaat.

gew.500/2000gr.

Het pad van Zen

Irmgard Schloegl - Het pad van Zen
Auteur: Irmgard Schloegl
Tag:
Jaar: 1996
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

Irmgard Schloegl - Het pad van Zen

Het pad van Zen biedt in heldere bewoordingen een nieuwe kijk op een vorm van het boeddhisme, waarin theoretische beschouwingen van ondergeschikt belang zijn. Irmgard Schloegl maakt u vertrouwd met de grote lijnen van het leven en de leer van Boeddha evenals de geschiedenis van het boeddhisme. Vervolgens beschrijft zij op meeslepende wijze van de Zenmonnik, en ten slotte geeft zij een bondige uiteenzetting over wat de leer en de praktijk van Zen inhoudt.

Boek verkeert in nieuwstaat.

gew.165gr.

Het Sovjet dossier Ufo

Marina Popovitsj - Het Sovjet dossier Ufo
Auteur: Marina Popovitsj
Tag:
Jaar: 1998
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Marina Popovitsj - Het Sovjet dossier Ufo

De geheime Sovjetbronnen voor het eerst in de openbaarheid

Toen de Onderzoekscommissie voor ongewone fenomenen in het luchtruim van de Academie voor Wetenschap (welke in 1985 werd ingesteld na een spectaculair UFO-incident) een oproep deed uitgaan om de waarnemingen van UFO's in de gehele Sovjetunie in de krant te publiceren, ontving zij spontaan meer dan 30.000 brieven.
Dit bijzondere boek verschaft allee informatie over het werk van deze commissie en over de tot voor kort zeer geheime en spectaculaire resultaten van deze onderzoeken. Het is geschreven door een vrouw die in de Sovjetpers `Heerseres van het luchtruim' wordt
genoemd: kolonel dr. Marina Popovitsj.
'Gosposcha MiG' (Lady MiG).
Zij onderzoekt het fenomeen UFO met uiterste nauwkeurigheid: op haar oproep aan haar mede-piloten ontving zij meer dan 4.000 beschrijvingen van geheimzinnige objecten in de lucht, die vanuit het vliegtuig of op de radar werden waargenomen. Uit kringen van de geheime dienst kreeg ze sensationele informatie dat de KGB en het Ministerie van Defensie in het bezit zijn van niet minder dan vijf materiaalproeven van vliegende schotels, waarvan bij grondig ouderzoek is vastgesteld dat zij vervaardigd zijn volgens een ons onbekende technologie.

Het boek verkeert in bijna nieuwstaat.

Gew.520gr.

Atlantis

Charles Berlitz - Atlantis
Auteur: Charles Berlitz
Tag:
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Charles Berlitz - Atlantis

Boek verkeert in redelijke staat, omslag heel.

gew.520gr.

Ontmoetingen met buitenaardse wezens

Brad Steiger - Ontmoetingen met buitenaardse wezens
Auteur: Brad Steiger
Tag:
Jaar: 1979
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Brad Steiger - Ontmoetingen met buitenaardse wezens

UFOnauten onderzoeken onze aardbodem en atmosfeer, bestuderen zorgvuldig ons gedrag, houden ons gevangen voor biologische studies en... zouden ons bestaan uiteindelijk kunnen gaan bedreigen!
Aangezien miljoenen mensen beweren UFO's te hebben gezien en er sinds 1889 onbekende signalen uit de ruimte worden opgevangen, wordt het UFO-verschijnsel steeds serieuzer genomen.
In deze uitgave worden ontmoetingen met wezens van andere planeten uitgebreid geschreven, waarbij de auteur uitgaat van originele, fascinerende verslagen.

Boek verkeert in goede staat, wel gebruikssporen

gew. 550gr