Overzicht van alle tweedehands boeken


Rijn- en binnenvaart in beeld Nederland-Duitsland 1935-'65

Harry de Groot en Jan Biezenaar - Rijn- en binnenvaart in beeld Nederland-Duitsland 1935-'65
Auteur: Harry de Groot en Jan Biezenaar
Tag:
Jaar: 1988
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Harry de Groot en Jan Biezenaar - Rijn- en binnenvaart in beeld Nederland-Duitsland 1935-'65


Wat een geluk dat er een gemeenteambtenaar is geweest die dertig jaar lang als hobbyist de binnenvaart fotografeerde. En dat er een schrijver werd gevonden met zo'n gedegen kennis van deze materie. Zowel bij fotograaf als schrijver proef je dat zij zich tot in hun vingertoppen met de binnenvaart verweven voelen. Behandelde het eerste deel de binnenvaart in Nederland, België en Frankrijk in de periode '35 tot '65( zie a.i.'s deze week) - in deel twee is de Rijnvaart aan de beurt. Voor dit boek geldt dezelfde positieve waardering als voor deel een. Bovendien zijn tussen de zwart-witte foto's door enige artikelen opgenomen, die de fotograaf destijds bij zijn foto's schreef en publiceerde. Zij vervolmaken het beeld van een gestadig zwoegende binnenvaart, die stilzwijgend bergen verzet en zichzelf voortdurend vernieuwt.


In goede staat.


Gewicht 1260gr.

Rijn- en binnenvaart in beeld Nederland-Belgie-Frankrijk

Harry de Groot en Jan Biezenaar - Rijn- en binnenvaart in beeld Nederland-Belgie-Frankrijk
Auteur: Harry de Groot en Jan Biezenaar
Tag:
Jaar: 1988
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Harry de Groot en Jan Biezenaar - Rijn- en binnenvaart in beeld Nederland-België-Frankrijk 1935-'65


In de jaren tachtig zijn verscheidene boeken over de binnenvaart verschenen. Zij legden vooral de glorie - en het geploeter - uit een wat verder verleden vast: vanaf de zeilvaart tot het begin van stoom- en motorvaart. Rijn- en binnenvaart in beeld sluit daarop aan met de periode 1930-'65; deel I behandelt de vaart in Nederland, Belgie en Frankrijk en deel II de Rijnvaart. De zeer goede zwart-witte foto's komen uit het enorme archief van Jan Biezenaar, die bij een sluis opgroeide en zijn vrije tijd verdeelde tussen schepen fotograferen en meevaren. Harry de Groot, die al jaren over de geschiedenis van de binnenvaart schrijft, koos de foto's uit en voorzag die van toelichtende tekst. Markante foto's van binnenvaartschepen op allerlei locaties in het besproken vaargebied; de begeleidende teksten verschaffen een goede indruk van de dagelijkse wederwaardigheden van de opvarenden. Zo geeft dit boek een getrouw beeld van 30 jaar leven en werken in de binnenvaart, die nu volop in de belangstelling staat.


In goede staat.


Gewicht 1151gr.