Overzicht van alle tweedehands boeken


Deverry - Maanduister

Katharine Kerr - Deverry - Maanduister
Auteur: Katharine Kerr
Tag:
Jaar: 1999
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Katharine Kerr - Deverry - Maanduister

Tweede roman over Deverry

De Grote Godin heeft drie gezichten, zegt men in Deverry. Velen aanbidden haar vriendelijke verschijningsvormen - Zij van de goede oogst en Zij van de liefde - en sommigen komen in aanraking met haar strenge verschijningsvorm, de straffende Moeder. Maar de Maangodin heeft nog een gezicht, dat al generaties niet meer in het koninkrijk gezien is. Zij van het Maanduister is de wrede vrouw die behagen schept in pestilentie en strijd. Een bloedige twist om de troon van Deverry maakt dat Zij zich opnieuw manifesteert. Kil en meedogenloos eist Zij de jonge Gweniver op als priesteres. Gweniver zal al tijdens haar leven een legende worden, tenzij ze het ongenoegen van de Godin opwekt. En Zij is wispelturig en snel vertoornd.

Maanduister is de tweede roman in de magistrale Devery-serie - een onvergetelijk verhaal uit de Keltische tijd, een tijd van druiden en barden, eerloze huurlingen en begerige edelen, een tijd van ongerepte wouden, waarin liefde en eer doorwerken in volgende levens.

Boek is in zeer goede staat.

verzending pakketpost

Drakenmagier - Schaduweiland

Katharine Kerr - Drakenmagier - Schaduweiland
Auteur: Katharine Kerr
Tag:
Jaar: 2009
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Katharine Kerr - Drakenmagiër - Schaduweiland

zesde roman uit de Drakenmagiër .

De boeken van de Drakenmagiër zijn onderdeel van de Deverry-cyclus, Katharine Kerrs epische fantasy-saga die vele honderden jaren mensen- en elfengeschiedenis omvat, en vele gereïncarneerde levens telt. In dit voorlaatste deel van de cyclus worden vele vragen beantwoord, vele geheimen ontsluierd. Bijvoorbeeld... Wat beweegt het raadselachtige volk van de Dwgi? En wie of wat zijn Dwgi precies?

Maar eerst eisen zaken van levensbelang alle aandacht op. De door religieuze motieven gedreven opmars van het Paardenvolk is niet te stuiten. De bevolking van het eiland Haen Marn is op de vlucht geslagen, Cerr Cawnen lijkt verdoemd. Alle hoop is gevestigd op de magie van Dallandra en Valandario en op de strijdlust van de draken Arzosah en Rori. Nu pas beseffen de menselijke wezens van Deverry en hun elfen-bondgenoten hoezeer hun geschiedenis is verweven, hoe lotsverbonden ze zijn.
Boek is zo goed als nieuw.

verzending pakketpost

Deverry - Zilverdolk

Katharine Kerr - Deverry - Zilverdolk
Auteur: Katharine Kerr
Tag:
Jaar: 1999
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Katharine Kerr - Deverry - Zilverdolk

Roman over Deverry en het Westland.

Vierhonderd jaar geleden vonden twee onschuldige geliefden de dood door toedoen van een zelfzuchtige jonge edelman. Hij erkende schuld en bezwoer niet te rusten totdat dit kwaad zou zijn rechtgezet. Zo legde hij de grondslag voor de levens van Jill en allen die haar lief zouden zijn: haar vader, de huurling Cullyn, de woesteling Rhodry Maelwaedd en de machtige kruidenkenner Nevyn. Bijgestaan door het geheimzinnige Natuurvolk gaat Jill op pad om de eeuwenoude voorbeschikking waar te maken.

Zilverdolk is de eerste roman in de prachtige serie over Deverry en het Westland - een onvergetelijk mooi verhaal over moedige avonturen, tijdloze liefde, hachelijke strijd en pure magie. Een bijzondere belevenis voor liefhebbers van fantastische sagen.

Boek is in zeer goede staat.
verzending pakketpost

Deverry - Sperenwoud

Katharine Kerr - Deverry - Sperenwoud
Auteur: Katharine Kerr
Tag:
Jaar: 1997
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Katharine Kerr - Deverry - Sperenwoud

Derde over Deverry

Door de veelbewogen geschiedenis van Deverry heen leeft al eeuwenlang de machtige magi�r Nevyn, die gezworen heeft de schuld in te lossen voor een misstap die hij heeft begaan in zijn jeugd. Nu Eldidd door oorlog wordt verscheurd, ontdekt Nevyn dat de Duistere Broederschap in stilte ingrijpt in het heikele politieke krachtenspel. De invloed van de Broederschap is zo boosaardig en meedogenloos dat Nevyns wereld vernietigd dreigt te worden in een allesomvattende magische strijd.

Na de succesvolle romans Zilverdolk en Maanduister schreef Katharine Kerr Sperenwoud, de derde roman in de betoverende Deverry-serie. Weer roept zij de Keltische wereld van Jill, Nevyn en Rhodry tot leven, een wereld waar liefde, eer en avontuur de grenzen van tijd en ruimte overschrijden.

Boek is in zeer goede staat.

verzending pakketpost

Deverry - Lotsverbond

Katharine Kerr - Deverry - Lotsverbond
Auteur: Katharine Kerr
Tag:
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Katharine Kerr - Deverry - Lotsverbond

Vierde roman over Deverry

Het ooit zo rustige koninkrijk Deverry wordt door wanorde bedreigd. In de provincie Eberwyn is de heerser door duister ingrijpen om het leven gekomen. De erfopvolger, Rhodry, is betoverd en als slaaf verkocht naar Bardek, een archipel in het verre zuiden. Zijn geliefde, Jill, is vastbesloten hem te redden. In het geheim zet ze de achtervolging in.

Boek is in zeer goede staat.

verzending pakketpost

Westland - Banneling

Katharine Kerr - Westland - Banneling
Auteur: Katharine Kerr
Tag:
Jaar: 1999
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Katharina Kerr - Westland - Banneling

De eerste roman over het Westland

Vele jaren al zit Lord Rhodry op de troon van Aberwyn. Maar hij blijft zo Jeugdig dat zijn onderdanen vermoeden dat er magie in het spel is. Elfenmagie. Iets waar ze weinig mee op hebben.

Dan komt zijn verloren geliefde Jill terug, die nu een machtige tovenares is. Volgens haar is het tijd dat Rhodry de roep van zijn elfenbloed volgt. Ze overreedt hem tot krachtdadig optreden: hij moet zijn eigen dood ensceneren. Die daad zal hem naar het mysterieuze Westland brengen, en hem dwingen zijn lot onder ogen te zien.

Boek is zo goed als nieuw

verzending pakketpost

Westland - Vuurgeest

Katharine Kerr - Westland - Vuurgeest
Auteur: Katharine Kerr
Tag:
Jaar: 2000
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Katharina Kerr - Westland - Vuurgeest

De derde roman over het Westland

In het land van de vreedzame daer is Jahdo, de zoon van de rattenvanger, getuige van een geheime ontmoeting van een stadsraadsheer en een gevaarlijke, mysterieuze vrouw. Hij raakt gevangen in een web van intriges en zwarte magie. In gezelschap van een blinde bard moet Jahdo naar Deverry reizen, maar daar gaan de gevaren zijn verstand verre te boven. Twee machtige tovenaressen proberen het land te redden van een dolgedraaide godin. Aan hun zijde strijdt de woeste huursoldaat Rhodry Maelwaedd, wiens lot op magische wijze verbonden is met hun eigen lot - en met de draak, die hun leven kan redden.


Boek is zo goed als nieuw

verzending pakketpost

Westland - Wisselvrouw

Katharine Kerr - Westland - Wisselvrouw
Auteur: Katharine Kerr
Tag:
Jaar: 2001
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Katharina Kerr - Westland - Wisselvrouw

De vierde roman over het Westland

Wisselvrouw
is de vierde roman van de Westland-cyclus - een cyclus over moedige avonturen, tijdloze liefde, hachelijke strijd en pure magie.
De stad Cengarn wordt belegd door de legers van de wisselvrouw Alshandra, die probeert de geboorte van een lotsverbonden kind te verhinderen. Jill en haar bondgenoten hebben tot taak de mensenmoeder te beschermen.
Wanneer Rhodry naar het slagveld vliegt, weet hij nog niet dat hem daar een persoonlijk gevecht wacht met Alshandra's hogepriesteres. Zij haat hem al jaren en is bereid alle mogelijke wapens te gebruiken om Rhodry te vernietigen.
Deze confrontatie kan het lot van Deverry voorgoed bezegelen...
Katharine Kerr is beroemd geworden met haar hoogst originele Keltische fantasy, die begon met de Deverry Saga.


Boek is zo goed als nieuw

verzending pakketpost