Marten Toonder, pagina 5


Mijn eigen eenzame weg - 1e

Marten Toonder - Mijn eigen eenzame weg - 1e
Auteur: Marten Toonder
Tag:
Jaar: 1976
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Marten Toonder - Mijn eigen eenzame weg - tom poes bommel

De herenopstand
De Hachelbouten
De Bommellegende
Wanneer ik de blikken om mij heen sla stoot ik maar al te vaak het hofd tegen andermans veren, waarmee de meeste lieden koning kraairen.
Want in deze donkere tijden waait iedereen met alle winden mee, terwijl de zure appels op de lange baan geschoven worden.
Dit meesterwerk is dan ook een verademing!
Een held, die met open vizier op eigen wieken drijft, wordt hier met welversneden pen uit het hart gegrepen.

Aldus de heer O.B.B. te R.

1e druk

Boek verkeert in goede staat, rug verkleurd

verzendkosten extra - 294gr

Parbleu - 2e

Marten Toonder - Parbleu - 2e
Auteur: Marten Toonder
Tag:
Jaar: 1971
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Marten Toonder - Parbleu - 2e

Boek verkeert in goede staat

2e druk

gew. 300gr

Daar zit iets achter - 2e

Marten Toonder - Daar zit iets achter - 2e
Auteur: Marten Toonder
Tag:
Jaar: 1982
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Marten toonder - Daar zit iets achter - 2e

We leven in duistere: tijden, waarin de achteruitgang zich ophoopt tot een dieptepunt, dat ons somber tegemoet komt. Geen wonder, dat menigeen daar ernstig peinzend bij stil staat om te trachten het te ontvluchten.

Gemakkelijk is dat niet. Van alle kanten verrassen de mediums ons met noodkreten, zodat we steeds dieper in omstandigheden raken.

Hier kan slechts een diepgaande stem ons uitkomst bieden.

Welnu, deze stem klinkt helder op uit dit boek dat een vinger is, die ons de weg wijst naar de hoogstaande stenen waarop onze levensbron is gebouwd.

Voor eigentijdse beslommeringen is dit werk een steun van huiveringwekkende helderheid. Aldus de heer O.B.B. te R.


Boek is in goede staat

gew. 300gr.

De grote onthaler - 2e

Marten Toonder - De grote onthaler - 2e
Auteur: Marten Toonder
Tag:
Jaar: 1980
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Marten Toonder - De grote onthaler - 2e

Waarom? Hoe? Waarheen?' zo schreef ons de heer O.B.B. te R.

'Is er dan nergens een Boodschap?' vraag ik mij wel eens af. En velen, die met mij hooglopend in de put geraakt zijn - en uitgeblust op de scherven van hun hoop zitten, roepen het mij na.

Maar neen. Zelfs in dee boekenkast wordt de ernst des levens door vele schrijvers als een ware speelbal misbruikt. En als we de lijdensbeker van hun boeken tot op het lid geledigd hebben, blijft ons niets over dan ontredderd in de baaierd van de beeldbuis te staren.

Daarom voldoet Dwe Grote Onthaler aan een lange gevoelde behoefte die als fluitgeschal uitstijgt boven de put waarin het gouden kalf begraven is.

Een sterke geestelijke steun voor degenen, die zich in het lage water des levens dreigen te verliezen.

Boek verkeert in goede staat.

gew.255gr.

Hier ligt een mooie taak - 1e

Marten Toonder - Hier ligt een mooie taak - 1e
Auteur: Marten Toonder
Tag:
Jaar: 1981
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Marten Toonder - Hier ligt een mooie taak - 1e

Boek bevat de volgende verhalen:
- de gekikkerde vorst,
- de unistand

Boek verkeert in goede staat.

gew.250/500gr.

1e druk.

Altijd dezelfde - 6e

Marten Toonder - Altijd dezelfde - 6e
Auteur: Marten Toonder
Tag:
Jaar: 1980
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Marten Toonder - Altijd dezelfde - 6e

'Een vlammende sociale aanklacht!,' aldus de heer O.B.B. te R.

Wij leven in duistere tijden. Lieden van stand worden gedwongen hun levenswandel onder de korenmaat te plaatsen, omdat neerdrukkende wetten voortdurend een domper zetten op hun lichtend voorbeeld.
Menig hoogstaand iemand wordt daardoor de kop ingedrukt en door onbesnaarde gezagsdragers in zijn ontplooiing gefnuikt.

Deze meedogenloze misstand riep sinds lang om een krachtig woord, dat hier thans op schrijnende wijze voor ons ligt. Op ontroerende toon heeft dit werk mij meegesleept op de martelgang van een onverschrokken heer, die zijn verheven beginselen fier boven een poel van benepen verordeningen weet uit te dragen.

Boek verkeert in goede staat.

gew.280gr.

Een heer moet alles alleen doen - 9e

Marten Toonder - Een heer moet alles alleen doen - 9e
Auteur: Marten Toonder
Tag:
Jaar: 1980
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Marten toonder - Een heer moet alles alleen doen - 9e

Een onthullend en schokkend epos,' liet de heer O.B.B. te R. ons telefonisch weten.

'Nimmer is de vinger zo onverbiddelijk op een lillende plek in onze samenleving gedrukt. Het is dan ook met grote ontroering, dat ik het werk na lezing terzijde bij de port heb gelegd, om het rustig te laten inzinken. Welk een levensles wordt ons hier geboden!
Dwars door het onbeholpen geknoei van allerlei broddelaars gaat een heer zijn stille gang door dit werk. Door iedereen verlaten verricht hij daden die aan het onmogelijke grenzen en die oplettende lezertjes tot diep nadenken zullen noden. Het is duidelijk, dat deze uitgave licht brengt in de duisternis, die het geschrijf van de heer Parkinson veroorzaakte. Ik zou het dan ook in ieders hand willen zien.'

Boek verkeert in goede staat

gew.287gr.

Parbleu - 6e

Marten Toonder - Parbleu - 6e
Auteur: Marten Toonder
Tag:
Jaar: 1980
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Marten Toonder - Parbleu - 6e

Boek verkeert in goede staat

gew. 300gr

Mijn eigen eenzame weg

Marten Toonder - Mijn eigen eenzame weg
Auteur: Marten Toonder
Tag:
Jaar: 1986
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Marten Toonder - Mijn eigen eenzame weg - tom poes bommel

De herenopstand
De Hachelbouten
De Bommellegende
Wanneer ik de blikken om mij heen sla stoot ik maar al te vaak het hofd tegen andermans veren, waarmee de meeste lieden koning kraairen.
Want in deze donkere tijden waait iedereen met alle winden mee, terwijl de zure appels op de lange baan geschoven worden.
Dit meesterwerk is dan ook een verademing!
Een held, die met open vizier op eigen wieken drijft, wordt hier met welversneden pen uit het hart gegrepen.

Aldus de heer O.B.B. te R.

Boek is in nieuwstaat

verzendkosten extra - 294gr