Psychologie


Aandachtig leven met hooggevoeligheid

Susan Marletta-Hart - Aandachtig leven met hooggevoeligheidDit boek is helaas verkocht.
Auteur: Susan Marletta-Hart
Tag:
Jaar: 2015
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Susan Marletta-Hart - Aandachtig leven met hooggevoeligheid

Hooggevoeligheidsdeskundige Susan Marletta-Hart stelde een praktisch boek samen, met een cd vol meditaties en oefeningen die hooggevoeligen helpen hun ware kracht te vinden.

Tekst en cd vormen een aanvulling op het succesvolle 'Leven met hooggevoeligheid'. De informatieve tekst over hooggevoeligheid wordt geïllustreerd met korte ervaringsverhalen en aangevuld met concrete oefeningen. Zowel de oefeningen als de meditaties op cd hebben een zeer positieve uitwerking op hooggevoeligen en ondersteunen ze in hun zelfvertrouwen.

Een bemoedigend boek in het leven van ieder die zichzelf als hooggevoelig heeft herkend.


Zo goed als nieuw.


Gewicht 242gr.

De kracht van positief denken op uw werk

Scott W. Ventrella met de Peale Center - De kracht van positief denken op uw werk
Auteur: Scott W. Ventrella met de Peale Center
Tag:
Jaar: 2002
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Scott W. Ventrella in samenwerking met het Dr. Norman Vincent Peale Center - De kracht van positief denken op uw werk De 10 wetten voor optimaal succes.


Scott Ventrella, hoogleraar aan de Graduate School of Business of Fordham University, past de principes van Dr. Norman Vincent Peale's mega-bestseller. ʻDe kracht van postief denkenʼ toe op het werk. Na jaren van uitgebreid onderzoek en praktijktests zijn de resultaten verwerkt tot een programma waarmee u in alle functies, beter zal presteren. U leert eigenschappen te ontwikkelen die de positieve denker kenmerken zoals:
- negatieve gedachten, angsten en gebrek aan zelfvertrouwen te overwinnen.
- optimisme, moed en vastberadenheid te vergroten.
- aan uw eigen geluk te werken.
- na het werk te ontspannen.
- meer waardering te krijgen bij uw collega's en nog veel meer...
Dit alles resulteert in een grote vaardigheid om problemen op te lossen en geweldige resultaten te behalen zowel op het werk als in het privé leven.


Boek is in goede staat.


Gewicht 320gr.

De kracht van creatief denken

Dr. Norman Vincent Peale - De kracht van creatief denken
Auteur: Dr. Norman Vincent Peale
Tag:
Jaar: 1991
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Dr. Norman Vincent Peale - De kracht van creatief denken


Dr. Norman Vincent Peale onthult het geheim voor een rijk en gelukkig leven en geeft aan hoe u onmiddellijk aan een betere toekomst kunt werken.

Ook vertelt hij hoe u uw zwakheden kunt overwinnen en uw geestkracht positief kunt uitbouwen.

Hij leert u hoe u een winnaar kunt worden.

Miljoenen mensen hebben door deze effectieve denkmethode geweldige successen behaald.


De boek is in goede staat.


Gewicht 407gr.

Het hoog sensitieve kind

Elaine N. Aron - Het hoog sensitieve kind
Auteur: Elaine N. Aron
Tag:
Jaar: 2004
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Elaine N. Aron - Het hoog sensitieve kind

Jarenlange ervaring als psychotherapeute en eigen onderzoek heeft aangetoond dat een Hoog Sensitief Kind (HSK) bedachtzamer en gevoeliger is, en makkelijker overmand raakt door heftige emoties dan het gemiddelde kind. Hoewel een HSK vaak creatief en slim is, krijgt het vaak het label angstig, geremd en zenuwachtig te zijn. Om te voorkomen dat een HSK nog langer als 'probleemkind' wordt bestempeld, heeft Aron deze gids geschreven.Het Hoog Sensitieve Kind bevat naast zelftests, casestudies en adviezen:* vier manieren om je HSK succesvol op te voeden in een niet-sensitieve wereld * hoe kun je een HS peuter en kleuter het beste kalmeren* hoe kun je school(reisjes) en vriendschappen plezierig maken* hoe moet je omgaan met verschillende leeftijdsgroepen HSK* hoe kun je het beste omgaan met slaapproblemen en emotionele uitbarstingen.Bestsellerauteur en psychotherapeute Elaine N. Aron laat in dit baanbrekende boek zien hoe ouders en leraren het Hoog Sensitieve Kind, vanaf de geboorte tot aan de puberteit, het beste kunnen begeleiden.


Zo goed als nieuw.


Gewicht 463gr.

Psychologie in het dagelijks leven

Piet Vroon - Psychologie in het dagelijks leven
Auteur: Piet Vroon
Tag:
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Piet Vroon - Psychologie in het dagelijks leven

Dat er over schijnbaar ingewikkelde of lastige psychologische problemen helder en begrijpelijk kan worden geschreven, bewees Piet Vroon in zijn zaterdagse rubriek -Signalement- in de Volkskrant. Nu eens heeft hij het daarin over algemene vraagstukken als psychosomatiek en dromen, en over duimzuigen, geweld of lawaai, dan weer over actuele verkeerszaken zoals polderblindheid of nachtbijziendheid. Hij schrijft over rotjes en vliegende schotels, en ook over depressies en waarzeggerij. Iedere keer weet Vroon daar vanuit de psychologie praktische en zinnige dingen over te zeggen, die in het dagelijks leven van pas komen.
Voor deze bundel maakte Vroon een selectie uit deze -Signalementen- en voegde er een aantal nieuwe aan toe.

Boek verkeert in goede staat

gew.100/250gr.

Onze hersenen

Rene Kahn - Onze hersenen
Auteur: Rene Kahn
Tag:
Jaar: 2006
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Rene Kahn - Onze hersenen

Daklozen, zwervers, junks. De overspannen buurman. De stille drinker. De obsessief poetsende huisvrouw. De eenzame zonderling. Zijn ze door allerlei ongelukkige omstandigheden vastgelopen, maatschappelijk mislukt, verslaafd, uitgestoten? Of is er iets anders aan de hand?

In het prikkelende Onze hersenen toont psychiater René Kahn overtuigend aan dat veel van de mensen die wij vreemd vinden, onaangepast, ‘anders’, niet in de eerste plaats door hun omstandigheden zo zijn geworden. Menselijk gedrag, of wij het nu als normaal beschouwen of als abnormaal, wordt niet bepaald door sociale of familiale omstandigheden. In de meeste gevallen, zo betoogt Kahn, is het een verandering in de hersenen die een ander soort gedrag bepaalt.

René Kahn, die de afgelopen decennia baanbrekend onderzoek heeft gedaan naar hersenveranderingen bij de mens, komt in Onze hersenen tot verrassende uitspraken en verhalen. Hij schetst een nieuw beeld van het menselijk gedrag, waardoor de lezer een geheel andere kijk krijgt op ‘abnormale’ mensen.

Boek is zo goed als nieuw, staat wel een boodschap ingeschreven.

Gew.450gr

Denk nog wijzer

Rene Diekstra - Denk nog wijzer
Auteur: Rene Diekstra
Tag:
Jaar: 1990
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Rene Diekstra - Denk nog wijzer

Denk nog wijzer bevat 45 korte bespiegelingen over de mens en zijn meer of minder ellendige eigenaardigheden. Hoe piekeren mensen zichzelf in de nesten en hoe er weer uit? Wat komen mannen te kort en waarom is voor hen huilen zo belangrijk om gezond en normaal te blijven? Waarom hebben sommige mensen de neiging steeds meer te doen in minder tijd totdat de dood erop volgt? En waarom is roem zo vaak dodelijk? Wat weten wij van voorbij de dood? Wat voor vreemde dingen gebeuren er in het nachtelijk duister van onze slaapkamer? Hoe komt het dat kinderen hun bejaarde ouders misbruiken? Hoe komt het dat we ons als consument of patiënt voortdurend dingen laten aansmeren die we niet nodig hebben? Waarom rijden we voortdurend in een blikken baarmoeder rond? Willen we toch terug naar een vorig leven en kan dat eigenlijk wel?

Boek is in goede staat
gew.270gr

Kunst en illusie

E. H. Gombrich - Kunst en illusie
Auteur: E. H. Gombrich
Tag:
Jaar: 1988
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

E.H. Gombrich - Kunst en illusie

De bekende Engelse kunsthistoricus Gombrich laat in dit boek het zuiver beschrijvende aspect van de kunstgeschiedenis achter zich en betreedt het gebied van de waarnemingspsychologie. Hij tracht duidelijk te maken hoe oog en geest werken bij het waarnemen en het maken van een afbeelding en hij verklaart daar vervolgens het voorkomen van stijlverschillen bij verschillende culturen en in verschillende tijden uit. Aan de hand van talloze illustraties en voorbeelden maakt hij de lezer wegwijs in deze moeilijke materie en geeft hem een nieuwe kijk op de kwestie van het zien. Gombrich was de eerste die de kunstgeschiedenis op deze volstrekt originele wijze benaderde en het boek is daarom te beschouwen als een mijlpaal. Geillustreerd met vele, vooral zwart-wit afbeeldingen.

Boek is zo goed als nieuwe, rug omslag is alleen verkleurd.

pakketpost

Hoog sensitieve personen

Elaine N. Aron - Hoog sensitieve personen
Auteur: Elaine N. Aron
Tag:
Jaar: 2004
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Elaine N. Aron - Hoog sensitieve personen

Een op de vijf mensen wordt geboren met een verhoogde gevoeligheid, en vele grote kunstenaars en denkers die de wereld heeft voortgebracht waren HSP's. Veel HSP's zijn uiterst consciëntieus en intuïtief. Maar de eigenschap heeft ook lastige kanten: HSP's hebben de neiging snel overweldigd te raken door gezelschap, het werk of een drukke omgeving, waardoor ze, als reactie, in hun schulp kruipen. HSP's hebben vaak last van onzekerheid en van sociale belemmeringen. Elaine Aron, psychotherapeut en zelf een HSP, combineerde wetenschappelijk onderzoek met haar ervaringen als therapeut en schreef een toegankelijk en bruikbaar boek voor HSP's én voor de mensen in hun omgeving. Het boek bevat zelftests, veel praktijkgevallen en tips om met overgevoeligheid om te gaan, van onzekerheid af te komen en een nieuwe sociale balans te vinden.

Dit boek is al voor velen een eyeopener geweest. Klachten waar men zich al jaren voor schaamde werden ineens in een verrassend nieuwe en heldere context geplaatst. Dit boek bevat tips en adviezen voor het omgaan met overgevoeligheid, over hoe van je onzekerheid af te komen en een nieuwe sociale balans te vinden. Vele tienduizenden mensen, waaronder Daphne Deckers, vonden in dit boek de (h)erkenning waarnaar ze op zoek waren.

Boek is in zeer goede staat.

gew.400gr

Pioniers in de psychologie

Maja Vervoort - Pioniers in de psychologie
Auteur: Maja Vervoort
Tag:
Jaar: 2000
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Maja Vervoort - Pioniers in de psychologie

Wat hebben Sigmund Freud, William James en Burrhus Skinner met elkaar gemeen? Zij behoren tot de grondleggers van de psychologie, samen met nog een twintigtal anderen. De psychologie van deze tijd is het kind van vete vaders. Pioniers, met voor hun tijd ongewone en originele opvattingen over de werking van de menselijke geest. Door hun omgeving werden zij soms als excentrieke nieuwlichters beschouwd, maar zij brachten met hun onderzoekingsdrang een stroom van ideeën op gang om het menselijk gedrag preciezer in kaart te brengen. Wie waren deze pioniers? Hoe kwamen zij aan hun theorieën, hoe reageerden hun tijdgenoten en wat is er van blijvende de gebleken? En wat voor mensen waren zij?
Deze bundel bevat artikelen over het leven en werk van de kopstukken uit de geschiedenis van de psychologie: Wilhelm Wundt, William James, lvan Pavlov, Hermann Ebbinghaus, Sigmund Freud, Gerard Heymans, Alfred Binet, Alfred Adler, Carl Gustav Jung. John Watson, Max Wertheimer, Hermann Rorschach, Kurt Lewin, jean Piaget, Carl Rogers, Erik Erikson, Alexander Luria, Burrhus Skinner, John Bowlby, Herbert Simon en Leon Festinger.
De hoofdstukken zijn een bewerking van artikelen die eerder verschenen in het maandblad Psychologie Magazine.

Maja Vervoort is psycholoog en was hoofdredacteur van Psychologie Magazine.

Boek verkeert in goede staat

gew.550gr