Overzicht van alle tweedehands boeken


Verdraaid het werkt

Wilma van het Kruijs - Verdraaid het werkt
Auteur: Wilma van het Kruijs
Tag:
Jaar: 2010
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Wilma van het Kruijs - Verdraaid het werkt


Iedere organisatie maakt plannen. Die plannen moeten bij voorkeur snel en adequaat worden geïmplementeerd. Daar bouwt de organisatie concurrentievoordeel mee op. Juist de implementatie gaat echter vaak mis, om allerlei redenen. Managers zien van tevoren onvoldoende de consequenties onder ogen, willen te veel en te snel. Of maken juist onvoldoende gebruik van de capaciteiten van hun mensen. Er ligt te veel nadruk op het einddoel – en te weinig op de weg ernaar toe en de vertaling in de praktijk. Implementeren gaat zoveel beter als collega's elkaar beter 'lezen' en managers niet meer terugschrikken voor de confrontatie en wat vaker in de spiegel kijken.

Verdraaid 't werkt biedt met de hoofd-hart-handenaanpak een beproefde methode waarin expliciet rekening wordt gehouden met de uiteenlopende obstakels voor een succesvolle implementatie. Deze aanpak zet niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de handen van managers en medewerkers aan het werk. Met een te grote nadruk op de ratio (hoofd) loopt een implementatie stuk. Er moet meer aandacht zijn voor de mensen die het moeten doen, en hoe zij met elkaar samenwerken (hart). En ook voor de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer (handen) zullen managers de regie moeten pakken.

Het proces voor een succesvolle implementatie wordt in Verdraaid 't werkt van A t/m Z beschreven. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd wat er moet gebeuren en welke instrumenten en oefeningen daarbij kunnen worden ingezet. Voortdurend wordt gewezen op veel voorkomende valkuilen – van uiteenlopende aard. Oplossingen worden aangedragen voor te verwachten tegenslagen.

Wilma van 't Kruijs heeft ruim vijftien jaar ervaring met implementatieprocessen, eerst als manager bij diverse concerns, sinds 2007 als zelfstandig begeleider. Zij ondersteunt directies, leiders en managers bij het mobiliseren en gericht aansturen van hun organisaties, zodat plannen volgens plan in praktijk worden gebracht. Met Verdraaid 't werkt deelt zij haar aanpak en ervaringen met een groter publiek.

In dit handboek voor succesvol implementeren beschrijft de auteur, een in de internationale werkpraktijk gevormd bedrijfskundige en adviseur, haar visie op en aanpak van succesvolle implementatieprocesssen. Zij hanteert daarbij twee basisregels: succesvolle implementatie vereist persoonlijk bewustzijn, en implementeren is iets anders dan verandermanagement. In een overtuigend ervaringsverhaal geeft de auteur inzicht in haar eigen hoofd-handen-hart-aanpak. De vier stappen die de auteur onderscheidt in het implementatieproces, verbinding, consequenties, bijdrage en realisatie, volgen de dimensies hoofd, handen en hart en geven als matrix het boek structuur en samenhang. Het verhaal krijgt diepgang door de drie voorbeeldorganisaties en gaat leven door de vele en vaak persoonlijk gekleurde praktijkvoorbeelden. In de laatste bijdrage spreekt de auteur de lezer persoonlijk aan. Het boek is verlucht met kleurenfotografie, afbeeldingen en heldere schema's; overzichtelijke bladspiegel. Met literatuuroverzicht.


Boek is in goede staat.


Gewicht Pakket Post