Overzicht van alle tweedehands boeken, pagina 4


Westerschouwen - Groeten uit - D194

kloet - Westerschouwen - Groeten uit - D194
Auteur: kloet
Tag:
Jaar: 1960
Omschrijving:

Westerschouwen - Groeten uit - D194

Fraaie ansichtkaart

niet verzonden

Voorthuizen - Vacantie-oord De Kamphorst - D191

H.A. - Voorthuizen - Vacantie-oord De Kamphorst - D191
Auteur: H.A.
Tag:
Jaar: 1960
Omschrijving:

Voorthuizen - Vacantie-oord De Kamphorst - D191

Fraaie ansichtkaart

niet verzonden

Rolde - Een groet uit - D169

Reinders - Rolde - Een groet uit - D169
Auteur: Reinders
Tag:
Jaar: 1971
Omschrijving:

Rolde - Een groet uit - D169

Fraaie ansichtkaart

verzonden met postzegel

Renesse - Groeten uit - D167

hoogerhuis - Renesse - Groeten uit - D167
Auteur: hoogerhuis
Tag:
Jaar: 1963
Omschrijving:

Renesse - Groeten uit - D167

Fraaie ansichtkaart

verzonden met postzegel

Alle verhalen uit duizend en één nacht

Henri Borel - Alle verhalen uit duizend en één nacht
Auteur: Henri Borel
Tag:
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Henri Borel - Alle verhalen uit duizend en één nacht


De prinses Sherezade vertelt aan een Sultan, die elke nacht een andere vrouw kiest en haar 's morgens laat doden, elke nacht een deel van een boeiend verhaal om aan de executie te ontkomen. Als zij de sultan duizend-en-een nachten lang met haar verhalen heeft geboeid, laat hij haar leven. De Fransman Galland introduceerde deze verhalen in Europa in een gekuiste uitgave die de basis vormde voor vele bewerkingen: in Engeland Lane, in Duitsland Littman, in Frankrijk Mardrus en in Nederland Albert Helman (16 delen 1947-1955). Deze editie is een bewerking van de oorspronkelijke uitgave van Henri Borel (1869-1933). Alhoewel geen verantwoording van deze bewerking wordt gegeven en niet vermeld is van wie de illustraties zijn, is deze verzameling verhalen prettig leesbaar en vlot geschreven. Vergeleken met de verouderde bewerking van J.A. Sandfort is dit een aantrekkelijk en modern boek.


Boek is in goede staat.


Gewicht Pakket Post

Verdraaid het werkt

Wilma van het Kruijs - Verdraaid het werkt
Auteur: Wilma van het Kruijs
Tag:
Jaar: 2010
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Wilma van het Kruijs - Verdraaid het werkt


Iedere organisatie maakt plannen. Die plannen moeten bij voorkeur snel en adequaat worden geïmplementeerd. Daar bouwt de organisatie concurrentievoordeel mee op. Juist de implementatie gaat echter vaak mis, om allerlei redenen. Managers zien van tevoren onvoldoende de consequenties onder ogen, willen te veel en te snel. Of maken juist onvoldoende gebruik van de capaciteiten van hun mensen. Er ligt te veel nadruk op het einddoel – en te weinig op de weg ernaar toe en de vertaling in de praktijk. Implementeren gaat zoveel beter als collega's elkaar beter 'lezen' en managers niet meer terugschrikken voor de confrontatie en wat vaker in de spiegel kijken.

Verdraaid 't werkt biedt met de hoofd-hart-handenaanpak een beproefde methode waarin expliciet rekening wordt gehouden met de uiteenlopende obstakels voor een succesvolle implementatie. Deze aanpak zet niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de handen van managers en medewerkers aan het werk. Met een te grote nadruk op de ratio (hoofd) loopt een implementatie stuk. Er moet meer aandacht zijn voor de mensen die het moeten doen, en hoe zij met elkaar samenwerken (hart). En ook voor de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer (handen) zullen managers de regie moeten pakken.

Het proces voor een succesvolle implementatie wordt in Verdraaid 't werkt van A t/m Z beschreven. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd wat er moet gebeuren en welke instrumenten en oefeningen daarbij kunnen worden ingezet. Voortdurend wordt gewezen op veel voorkomende valkuilen – van uiteenlopende aard. Oplossingen worden aangedragen voor te verwachten tegenslagen.

Wilma van 't Kruijs heeft ruim vijftien jaar ervaring met implementatieprocessen, eerst als manager bij diverse concerns, sinds 2007 als zelfstandig begeleider. Zij ondersteunt directies, leiders en managers bij het mobiliseren en gericht aansturen van hun organisaties, zodat plannen volgens plan in praktijk worden gebracht. Met Verdraaid 't werkt deelt zij haar aanpak en ervaringen met een groter publiek.

In dit handboek voor succesvol implementeren beschrijft de auteur, een in de internationale werkpraktijk gevormd bedrijfskundige en adviseur, haar visie op en aanpak van succesvolle implementatieprocesssen. Zij hanteert daarbij twee basisregels: succesvolle implementatie vereist persoonlijk bewustzijn, en implementeren is iets anders dan verandermanagement. In een overtuigend ervaringsverhaal geeft de auteur inzicht in haar eigen hoofd-handen-hart-aanpak. De vier stappen die de auteur onderscheidt in het implementatieproces, verbinding, consequenties, bijdrage en realisatie, volgen de dimensies hoofd, handen en hart en geven als matrix het boek structuur en samenhang. Het verhaal krijgt diepgang door de drie voorbeeldorganisaties en gaat leven door de vele en vaak persoonlijk gekleurde praktijkvoorbeelden. In de laatste bijdrage spreekt de auteur de lezer persoonlijk aan. Het boek is verlucht met kleurenfotografie, afbeeldingen en heldere schema's; overzichtelijke bladspiegel. Met literatuuroverzicht.


Boek is in goede staat.


Gewicht Pakket Post

Homerus'Ilias

Gerard Koolschijn - Homerus'Ilias
Auteur: Gerard Koolschijn
Tag:
Jaar: 1993
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Gerard Koolschijn - Homerus'Ilias (In vijf akten samengevat door Gerard Koolschijn)


Een koe en een schaap kan men roven, ketels en paarden kopen, maar dat de adem van een mens terugkeert als hij eenmaal de tanden voorbij is, dat is niet te koop,die buit kunnen wij niet behalen.De Ilias: het verhaal over de beroemdste oorlog uit de Griekse mythologie. Homerus beschrijft ons de laatste dagen van de lange strijd om Troje, niet als het verslag van een reeks gebeurtenissen, maar als dramatisch epos, waarin de gevechten als achtergrond dienen voor het eigenlijke thema: de wrok van Achilles en zijn keuze tussen leven en roem.Om de vaak moeilijk te volgen handeling rond de tragische hoofdpersoon Achilles te ontdoen van de vele zijsprongen en terug te brengen tot de kern, koos Gerard Koolschijn voor een toneelbewerking: uitgaande van Homerus' tekst vatte hij het epos samen in vijf akten.Het schouwspel van Achilles, die zijn woede jegens Agamemnon pas vergeet en weer aan de strijd deelneemt wanneer zijn boezemvriend Patroklos is gestorven, wordt vanaf het balkon gadegeslagen door de goden. Voor hen is het niet meer dan een soms vervelend, soms spannend tijdverdrijf. Zij zijn als een verwend publiek dat er niet voor terugschrikt zich actief met de personages te gaan bemoeien als het verloop van de handeling hun niet bevalt.


Boek is in goede staat.


Gewicht 263gr.

Het Vogeljaar

Dr. Jac. P. Thijsse - Het Vogeljaar
Auteur: Dr. Jac. P. Thijsse
Tag:
Jaar: 1969
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Dr. Jac. P. Thijsse - Het Vogeljaar


Het vogeljaar. Nederlandse vogels in hun leven geschetst.


Boek is in goede staat om te lezen. De kaft is oud dus ziet er niet meer als nieuw uit.


Gewicht 1113gr.

De ziekte van Lyme

Wolf-Dieter Storl - De ziekte van Lyme
Auteur: Wolf-Dieter Storl
Tag:
Jaar: 2012
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Wolf-Dieter Storl - De ziekte van Lyme


De kaardeboltherapie - een alternatieve aanpak van de ziekte van lyme.
De ziekte van lyme die door een tekenbeet wordt overgedragen kan alle lichaamsfuncties en elk orgaan aantasten en gaat gepaard met een veelheid aan symptomen. De ziekteverwekkende bacterie wordt niet door het immuunsysteem aangepakt. In de Chinese en indiaanse geneeskunde, de homeopathie en
de westerse kruidenleer zijn echter wel mogelijke oplossingen te vinden stelde de auteur vast. Centraal daarbij staan de kaardebol en koortstherapie.

De ziekte van Lyme is een gevreesde ziekte die veroorzaakt wordt door een beet van een teek die besmet is met een spirocheet, de Borrelia burgdorferi. In dit boek worden natuurlijke geneesmethoden aangereikt. Dit zowel op kruidenbasis als op meditatief gebied, maar ook homeopathie, antroposofie en oosterse geneeskunde. Vooral een middel van de kaardenbol krijgt speciale aandacht. Aannemelijk wordt gemaakt dat deze spirocheet verwantschap heeft met die van syfilis en framboezia aangezien ook de symptomen een overeenkomst vertonen. Ook schijnt de teek niet de enige overbrenger te zijn van deze ziekte. Kortom, er moet nog veel onderzocht worden. Tot slot is een (Duitse) literatuurlijst opgenomen, noten bij de hoofdstukken en een register. Dit boek is bedoeld voor iedereen die met deze nare ziekte te maken heeft, als patiënt, therapeut, arts of wetenschapper.


Boek is in goede staat.


Gewicht 395gr.

Handlezen

Peter West - Handlezen
Auteur: Peter West
Tag:
Jaar: 2002
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

Peter West - Handlezen


Ontdek wat de lijnen, heuvels en vorm van je hand vertellen over je karakter en talenten.

Dit boek behandelt de theorie en praktijk van het handlezen. De heldere uitleg en duidelijke voorbeelden maken de theorie direct toepasbaar in de praktijk.

- Toont wat er in de palm van de hand besloten ligt.
- Wijst op toekomstige mogelijkheden.
- De heldere taal maakt handlezen ook voor de leek begrijpelijk.


Boek is in goede staat.


Gewicht 231gr.