economie en wetenschap, pagina mijn-cholesterol-op-peil


Verdraaid het werkt

Wilma van het Kruijs - Verdraaid het werkt
Auteur: Wilma van het Kruijs
Tag:
Jaar: 2010
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Wilma van het Kruijs - Verdraaid het werkt


Iedere organisatie maakt plannen. Die plannen moeten bij voorkeur snel en adequaat worden geïmplementeerd. Daar bouwt de organisatie concurrentievoordeel mee op. Juist de implementatie gaat echter vaak mis, om allerlei redenen. Managers zien van tevoren onvoldoende de consequenties onder ogen, willen te veel en te snel. Of maken juist onvoldoende gebruik van de capaciteiten van hun mensen. Er ligt te veel nadruk op het einddoel – en te weinig op de weg ernaar toe en de vertaling in de praktijk. Implementeren gaat zoveel beter als collega's elkaar beter 'lezen' en managers niet meer terugschrikken voor de confrontatie en wat vaker in de spiegel kijken.

Verdraaid 't werkt biedt met de hoofd-hart-handenaanpak een beproefde methode waarin expliciet rekening wordt gehouden met de uiteenlopende obstakels voor een succesvolle implementatie. Deze aanpak zet niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de handen van managers en medewerkers aan het werk. Met een te grote nadruk op de ratio (hoofd) loopt een implementatie stuk. Er moet meer aandacht zijn voor de mensen die het moeten doen, en hoe zij met elkaar samenwerken (hart). En ook voor de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer (handen) zullen managers de regie moeten pakken.

Het proces voor een succesvolle implementatie wordt in Verdraaid 't werkt van A t/m Z beschreven. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd wat er moet gebeuren en welke instrumenten en oefeningen daarbij kunnen worden ingezet. Voortdurend wordt gewezen op veel voorkomende valkuilen – van uiteenlopende aard. Oplossingen worden aangedragen voor te verwachten tegenslagen.

Wilma van 't Kruijs heeft ruim vijftien jaar ervaring met implementatieprocessen, eerst als manager bij diverse concerns, sinds 2007 als zelfstandig begeleider. Zij ondersteunt directies, leiders en managers bij het mobiliseren en gericht aansturen van hun organisaties, zodat plannen volgens plan in praktijk worden gebracht. Met Verdraaid 't werkt deelt zij haar aanpak en ervaringen met een groter publiek.

In dit handboek voor succesvol implementeren beschrijft de auteur, een in de internationale werkpraktijk gevormd bedrijfskundige en adviseur, haar visie op en aanpak van succesvolle implementatieprocesssen. Zij hanteert daarbij twee basisregels: succesvolle implementatie vereist persoonlijk bewustzijn, en implementeren is iets anders dan verandermanagement. In een overtuigend ervaringsverhaal geeft de auteur inzicht in haar eigen hoofd-handen-hart-aanpak. De vier stappen die de auteur onderscheidt in het implementatieproces, verbinding, consequenties, bijdrage en realisatie, volgen de dimensies hoofd, handen en hart en geven als matrix het boek structuur en samenhang. Het verhaal krijgt diepgang door de drie voorbeeldorganisaties en gaat leven door de vele en vaak persoonlijk gekleurde praktijkvoorbeelden. In de laatste bijdrage spreekt de auteur de lezer persoonlijk aan. Het boek is verlucht met kleurenfotografie, afbeeldingen en heldere schema's; overzichtelijke bladspiegel. Met literatuuroverzicht.


Boek is in goede staat.


Gewicht Pakket Post

De Kracht van mijn Onmacht.

Joy Van Der Stel - De Kracht van mijn Onmacht.
Auteur: Joy Van Der Stel
Tag:
Jaar: 2011
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Joy Van Der Stel - De Kracht van mijn Onmacht.

Ook mensen zonder handicap moeten moeilijkheden overwinnen. Laat mijn aanpak je inspireren. Niet je handicap maar jij bepaalt wie je wilt zijn en wat je kunt. Joy van der Stel is een succesvol spreker, ze inspireert duizenden mensen binnen en buiten het bedrijfsleven met haar verhaal. Maar bovenal is ze een succesvolle moeder van een geweldige dochter en gelukkig getrouwd met John.

Zo goed als nieuw.

Gewicht 563gr.

Lullepot - De kunst van het kletsen

Piet van Sterkenburg - Lullepot - De kunst van het kletsen
Auteur: Piet van Sterkenburg
Tag:
Jaar: 2006
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Piet van Sterkenburg - Lullepot - De kunst van het kletsen

Lullepot, de kunst van het kletsen beschrijft met een knipoog vooral de manieren van spreken die willen vermaken: feestredes, afscheidsredes, lofredes, schimp-redes, tafelspeeches, jubileumtoespraken en dergelijke. De redenaar wil een uitbundige of ingetogen lach laten krullen om de mondhoeken van toehoorders die bereid zijn zich mee te laten voeren door de weldadige en de vitaliserende kracht van een humorvol woord.

Een spreker moet zorgen dat alle partijen tevreden zijn. Dat is geen geringe opgave, zeker niet als men bedenkt dat hij ook spektakel en glans en gezag en verrukking moet brengen. Om die opgave een duwtje in de juiste richting te geven kan hij gebruik maken van een compleet arsenaal aan verfraaiingen. De spreker kan gebruik maken van een aantal hulpmiddelen en technieken of kunstgrepen om zijn publiek in vervoering te brengen. Al naar gelang de stof van zijn toespraak kan hij variëren om bewondering te wekken. Met verfraaiingen kunnen de cadans, het timbre, het ritme van het verhaal en het vuur van de verbeelding een onweerstaanbare hartslag krijgen die weldadig is voor de toehoorders. In dit boek zijn vele van die verfraaiingen uitgestald, beschreven en met sprekende voorbeelden aangekleed.

Bovendien treft men in dit boek een compleet arsenaal aan anekdotes, fabels, volkslegendes en vertellingen aan. Gewapend met die kennis bent u opgewassen tegen iedere onverwachte situatie waarin u kunt komen te verkeren en waarin mensen het als vanzelfsprekend aanvaarden dat u het woord tot hen richt.

Boek is zo goed als nieuw

gew.900gr.

Haal het beste uit uw intelligentie

Harry Alder - Haal het beste uit uw intelligentie
Auteur: Harry Alder
Tag:
Jaar: 2001
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Harry Alder - Haal het beste uit uw intelligentie

Intelligentie is een veelzijdige edelsteen die kan worden opgepoetst door gepaste oefeningen. In dit boek worden de diverse facetten van intelligentie (verbaliteit, ruimtelijk-visuele, sociale en emotionele vaardigheden) toegelicht aan de hand van talrijke voorbeelden. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat deze vaardigheden kunnen worden verbeterd door gepaste oefeningen. Als dusdanig is dit makkelijk leesbare boek een basisboek voor diegenen die meer willen weten over intelligentie, terwijl toekomstige sollicitanten er eveneens hun voordeel mee kunnen doen.

Boek is zo goed als nieuw

gew.350gr

Gebruik je verstand

Tony Buzan - Gebruik je verstand
Auteur: Tony Buzan
Tag:
Jaar: 2007
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Tony Buzan - Gebruik je verstand

Praktische studiegids als je jouw capaciteiten maximaal wilt benutten. De auteur wijst ons op de onbegrensde mogelijkheden van het menselijk brein, ondersteund door informatie over lees- en geheugentechnieken. De analysetechniek die z.g. Mindmaps ofwel studieschema's oplevert, komt ruimschoots aan bod. Het boek wordt als inleiding gebruikt voor studie aan de Open University. Prima techniek om toe te passen en zo het beste uit jezelf te halen.

Boek is in goede staat

gew.255gr.

Iedereen CEO

Menno Lanting - Iedereen CEO
Auteur: Menno Lanting
Tag:
Jaar: 2011
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Menno Lanting - Iedereen CEO

Sociale netwerken en nieuwe technologiën stellen de kenniswerker in staat om zelf zijn werk te organiseren en zijn professionele ontwikkeling vorm te geven. Daar is lang niet altijd meer een organisatie of een manager voor nodig. Wat betekenen de nieuwe organisatievormen voor de rol van de manager? En moet de traditionele machtsstructuur op z'n kop nu de rol van collectief leiderschap toeneemt? Hoe kunnen kenniswerkers social media gebruiken om hun kennis en kunde beter voor het voetlicht te brengen? Menno Lanting beantwoordt deze en andere vragen in dit vervolg op de bestseller Connect!

Boek is zo goed als nieuw

gew. 400gr

Onze hersenen

Rene Kahn - Onze hersenen
Auteur: Rene Kahn
Tag:
Jaar: 2006
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Rene Kahn - Onze hersenen

Daklozen, zwervers, junks. De overspannen buurman. De stille drinker. De obsessief poetsende huisvrouw. De eenzame zonderling. Zijn ze door allerlei ongelukkige omstandigheden vastgelopen, maatschappelijk mislukt, verslaafd, uitgestoten? Of is er iets anders aan de hand?

In het prikkelende Onze hersenen toont psychiater René Kahn overtuigend aan dat veel van de mensen die wij vreemd vinden, onaangepast, ‘anders’, niet in de eerste plaats door hun omstandigheden zo zijn geworden. Menselijk gedrag, of wij het nu als normaal beschouwen of als abnormaal, wordt niet bepaald door sociale of familiale omstandigheden. In de meeste gevallen, zo betoogt Kahn, is het een verandering in de hersenen die een ander soort gedrag bepaalt.

René Kahn, die de afgelopen decennia baanbrekend onderzoek heeft gedaan naar hersenveranderingen bij de mens, komt in Onze hersenen tot verrassende uitspraken en verhalen. Hij schetst een nieuw beeld van het menselijk gedrag, waardoor de lezer een geheel andere kijk krijgt op ‘abnormale’ mensen.

Boek is zo goed als nieuw, staat wel een boodschap ingeschreven.

Gew.450gr

Belggen voor Jan en alleman

Adriaan Hielke - Belggen voor Jan en alleman
Auteur: Adriaan Hielke
Tag:
Jaar: 1998
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Listen, leugens, geruchten, halve waarheden en bangmakerijen zijn schering en inslag in de effectenwereld. Alle middelen zijn geoorloofd om de omzet en winst op peil te houden, de telefoons moeten rinkelen, de bal moet rollen, rust roest. Beleggers worden zo op het verkeerde been gezet en hollen bang of vol hebzucht achter de guldens aan. Adriaan Hiele zet in helder, verhalend, proza uiteen hoe een mens door alle flauwekul heen moet kijken. Hoe je op de cent nauwkeurig kunt beleggen en wat je beslist niet moet doen. Wie deze onthullende, praktische leidraad volgt, bevrijdt zich van de waan van de beursdag en blijft baas over eigen financile toekomst.

Boek verkeert in nieuw staat.

gew.>250gr