geschiedenis, pagina 4


Utrecht tussen station en Vredenburg

Ben Nichting - Utrecht tussen station en Vredenburg
Auteur: Ben Nichting
Tag:
Jaar: 1976
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Ben Nichting - Utrecht tussen station en Vredenburg

Fraai foto boekje van het gebied tussen het station en Vredenburg uit de tijd voor dat Hoog Catharijne werd gebouwd.

Vele oude afbeeldingen met omschrijving.

Boek verkeert in goede staat.

gew.200gr

De zeildoekweverij te Krommenie

S. Lootsma - De zeildoekweverij te Krommenie
Auteur: S. Lootsma
Tag:
Bindwijze: Special
Omschrijving:

S. Lootsma - De zeildoekweverij te Krommenie.

Boek verkeert in goede staat

gew.30gr

Het wagenmakersbedrijf in Friesland

H.G. Fokkens - Het wagenmakersbedrijf in Friesland
Auteur: H.G. Fokkens
Tag:
Jaar: 1979
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

H.G. Fokkens - Het wagenmakersbedrijf in Friesland


Bevat vele afbeeldingen en tekeningen, welke deels ook nog uitvouwbaar zijn

Boek is in goede staat

gew.450gr

atlas van de provincie friesland 1861

diversen - atlas van de provincie friesland 1861
Auteur: diversen
Tag:
Jaar: 1987
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Atlas van de provincie friesland 1861

Heruitgave met plattegronden, landkaarten van Friese steden rond 1861

boek is in goede staat

gew. 400gr

Kent u ze nog ... de westzaners

W. Couwenhoven - Kent u ze nog ... de westzaners
Auteur: W. Couwenhoven
Tag:
Jaar: 1975
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

W. couwenhoven - Kent u ze nog ... de westzaners

Kent u ze nog? De Westzaners van enige jaren vr de eeuwwisseling tot in het begin van de jaren veertig, de ?Kroosdolkers?, genoemd naar het bijna uitgestorven kikkerras dat eertijds in groten getale de vele met kroos bedekte sloten bevolkte. Met genoegen denken wij terug aan de concerten, welke deze beestjes in de zomeravonden van vroeger ten beste gaven. Toch lijkt het er op, dat na jaren van afwezigheid, een verandering ten goede is ingetreden, want op enkele plaatsen in het weidegebied zijn ze, bij het schrijven van deze regels, wederom te horen. Dit boekje zal trachten een beeld te geven van het dorpsleven in die voorbije jaren. Natuurlijk kan het beeld in het kader van dit boekje niet compleet zijn, maar er is naar gestreefd om uit de overstelpende hoeveelheid materiaal, ons door veel vrienden ter beschikking gesteld, een zo goed mogelijk overzicht samen te stellen. Dat overzicht bestaat dan uit schoolfoto's, foto's van verenigingen, enkele foto's van algemeen bekende persoonlijkheden, alsmede enige foto's van beroepen welke vroeger ter plaatse werden uitgeoefend doch reeds lang door de tijd zijn achterhaald. Dat op meerdere afbeeldingen dezelfde namen voorkomen was natuurlijk niet te vermijden, daar verschillende families in meer dan n opzicht hun stempel op het dorpsgebeuren hebben gedrukt. In een kleine dorpsgemeenschap als de onze ziet men vanzelfsprekend altijd een groep dezelfde personen als stuwende krachten in verschillende verenigingen op allerlei gebied.

Boek is in goede staat

gew. 254gr

Vries in oude ansichten

Harry Kraai - Vries in oude ansichten
Omschrijving:

Harry Kraai - Vries in oude ansichten.

Wie weet nog waar eenmaal in Vries de Schulte woonde? Waar het oude dorp lag, de oorsprong van het huidige Vries? Waar Jan Oortwijn in de achttiende eeuw zijn herberg had? Wie heeft er ooit van Hemsinghof gehoord? En zijn er nog mensen die weten waar Bert Homan in zijn prachtige, achttiende-eeuwse hotel woonde? Daarom is het goed dat dit wordt uitgelegd in woord en beeld. Waar de schulte woonde, woont nu de dominee. Jan Oortwijn dreef zijn herberg op de plaats waar nu de grote boerderij naast de kerk staat (raze boerderij aan de Oude Rijksweg). Waar eens de Olde Hof stond, voorziet nu, in 1978, kapper Vos de dames van een prachtige haardos. Hemsinghof is het stukje land achter de werkplaats van gemeentewerken. Het enige dat niet is veranderd is de oude kerk. Zo'n achthonderd jaar kijkt zij neer op een zich steeds veranderend Vries. Zag zij steeds andere mensen binnen haar muren. Maar zelf is zij nauwelijks veranderd in de laatste eeuwen.

Het heeft enige moeite gekost om aan oude foto's en de bijbehorende informatie te komen, doch door de medewerking van velen kon dit boekje worden samengesteld.

Boek is in zeer goede staat.

gew.260 gr.

IJsselstein monumentaal

Diversen - IJsselstein monumentaal
Auteur: Diversen
Tag:
Jaar: 1983
Bindwijze: Special
Omschrijving:

IJsselstein monumentaal

uitgave van de Historische Kring IJsselstein met de beschrijvingen van de 9 bekendste historische gebouwen in IJsselstein. voorzien van tekst en foto.

gew.76gr

Utrecht op oude foto's - deel 3

A. van Hulzen - Utrecht op oude foto's - deel 3
Auteur: A. van Hulzen
Tag:
Jaar: 1979
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

A. van Hulzen - Utrecht - Utrecht op oude foto's - deel 3

Utrecht op oude foto's van Plompetoren naar Servaas

Een boek vol foto's van oude plekjes in Utrecht met een passende omschrijving.

Boek is zo goed als nieuw

gew.792gr

De papenspiegel

WIERBITSKY, CORVIN - De papenspiegel
Auteur: WIERBITSKY, CORVIN
Tag:
Jaar: 1870
Bindwijze: Voordeeleditie
Omschrijving:

Naar het Hoogduitsch. Aangekocht uit het fonds van Otto Weisert. Met voorreden van den tweeden druk (1828), den derden druk (1869) en den vierden druk (1870). De eerste druk is uit 1828. Rijk geillustreerd. 228 pag. Inhoud: 1). Hoe onder de Roomsche geestelijkheid misbruiken ontstaan zijn en zich uitgebreid hebben. 2). De lieve, goede heiligen. 3). De heilige poppenkraam. 4). Gods Stedehouder te Rome. 5). Zedeloosheid in de Kerk. 6). De Monniks-orden. 7). De biechtstoel. 266 pag.

Boek verkeert in redelijke staat, ouderdomsgebreken, maar wel compleet.

gew. >250gr

Sint Nicolaas van A tot Z

diversen - Sint Nicolaas van A tot Z
Auteur: diversen
Tag:
Jaar: 1998
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Het sinterklaasfeest is niet alleen een jaarlijks terugkerend gezellig gebeuren. De culture waarde van dit feest is grootser en belangrijker dan we ons vaak realiseren. Daarom is dit boek een van de vele impulsen om deze waardevolle opude trtaditie te handhaven . Op deskundige wijze worden historische feiten en hedendaagse interpretaties afgewisseld met o.a. toneel - en poppenspelen voor leerlingen van de basisschool.

Met vele illustraties oa van Dick Bruinestein en Rien Poortvliet

Boek verkeert in goede staat.

gew.385gr.