rechten en criminaliteit, pagina kind-meisje-met-bloemenmandjes-zilver-embossed-14007


De link in veiligheidszorg

Gerard Blonk - De link in veiligheidszorg
Auteur: Gerard Blonk
Tag:
Jaar: 2007
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Gerard Blonk - De link in veiligheidszorg

Met de 3e herziene druk van 'De link in veiligheidszorg' beschikt u over de nieuwste inzichten, methoden en technieken die u kunt toepassen bij het leidinggeven aan onderzoek, opsporing en rechtshandhaving. In dit handboek staat de ketenbrede en procesmatige benadering centraal. De veiligheidszorg is niet alleen beperkt tot de politie, maar omvat ook andere publieke en private veiligheidspartners.

Naast de strafrechtelijke rechtshandhaving wordt ook ingegaan op bestuurlijke werkvormen om criminaliteit te beïnvloeden. De auteur beschrijft op heldere wijze de verdeling van taken en bevoegdheden van alle betrokken organisaties en functionarissen. Het inzicht in de werk-processen en de onderlinge samenhang helpt u bij de uitvoering van uw complexe managementtaak. Uiteindelijk worden alle ontwikkelingen, rekening houdend met het ABRIO-programma, bijeengebracht in het BIVER-model, een besluitvormingsmodel om het keuzeproces rondom criminaliteitsbeheersing beter te volgen en sturen.

Boek is zo goed als nieuw

pakketpost

Criminaliteitsanalyse in Nederland

H. Moerland & B. Rovers - Criminaliteitsanalyse in Nederland
Auteur: H. Moerland & B. Rovers
Tag:
Jaar: 2000
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Moerland & Rovers - Criminaliteitsanalyse in Nederland

Deze uitgave geeft een breed en geïntegreerd overzicht van het vakgebied van criminaliteitsanalyse in Nederland. Hierbij is aandacht voor de integratie van conceptuele en terminologische praktijken, van verschillende onderzoeksvormen en van uiteenlopende aspecten van criminaliteitsanalyse, zoals brongebruik, juridische aspecten, onderwijs, knelpunten, enzovoorts. Dit unieke boek levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van dit jonge vakgebied.

Boek is zo goed als nieuw

pakketpost