scheepvaart, pagina bouwers-van-ringwereld


Rijk Verleden

Hubert Plouvier - Rijk Verleden
Auteur: Hubert Plouvier
Tag:
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Hubert Plouvier - Rijk Verleden


De binnenvaartactiviteiten van de groep PLOUVIER vinden hun oorsprong aan het einde van de vorige eeuw wanneer Prosper Plouvier Senior investeerde in enkele schepen. Al snel specialiseerde de Firma zich in de Rijnscheepvaart. Sins het begin van de 20e eeuw werden filialen opgericht in Duitsland en Nederland, deze werden beheerd door respectievelijk Prosper Junior en Désiré Plouvier. Bij het uitbreken van WO 1 had de Groep PLOUVIER zich al behoorlijk ontwikkeld en beschikte al over een ruim aantal schepen.

De vijandelijkheden stopten de ontwikkeling van de Groep. Na WO 1 vond de Groep terug zijn elan en kon aldus profiteren van de wederopbouw van West-Europa.


Boek in goede staat.


Gewicht 869gr.

Rijn- en binnenvaart in beeld Nederland-Duitsland 1935-'65

Harry de Groot en Jan Biezenaar - Rijn- en binnenvaart in beeld Nederland-Duitsland 1935-'65
Auteur: Harry de Groot en Jan Biezenaar
Tag:
Jaar: 1988
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Harry de Groot en Jan Biezenaar - Rijn- en binnenvaart in beeld Nederland-Duitsland 1935-'65


Wat een geluk dat er een gemeenteambtenaar is geweest die dertig jaar lang als hobbyist de binnenvaart fotografeerde. En dat er een schrijver werd gevonden met zo'n gedegen kennis van deze materie. Zowel bij fotograaf als schrijver proef je dat zij zich tot in hun vingertoppen met de binnenvaart verweven voelen. Behandelde het eerste deel de binnenvaart in Nederland, België en Frankrijk in de periode '35 tot '65( zie a.i.'s deze week) - in deel twee is de Rijnvaart aan de beurt. Voor dit boek geldt dezelfde positieve waardering als voor deel een. Bovendien zijn tussen de zwart-witte foto's door enige artikelen opgenomen, die de fotograaf destijds bij zijn foto's schreef en publiceerde. Zij vervolmaken het beeld van een gestadig zwoegende binnenvaart, die stilzwijgend bergen verzet en zichzelf voortdurend vernieuwt.


In goede staat.


Gewicht 1260gr.

Rijn- en binnenvaart in beeld Nederland-Belgie-Frankrijk

Harry de Groot en Jan Biezenaar - Rijn- en binnenvaart in beeld Nederland-Belgie-Frankrijk
Auteur: Harry de Groot en Jan Biezenaar
Tag:
Jaar: 1988
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Harry de Groot en Jan Biezenaar - Rijn- en binnenvaart in beeld Nederland-België-Frankrijk 1935-'65


In de jaren tachtig zijn verscheidene boeken over de binnenvaart verschenen. Zij legden vooral de glorie - en het geploeter - uit een wat verder verleden vast: vanaf de zeilvaart tot het begin van stoom- en motorvaart. Rijn- en binnenvaart in beeld sluit daarop aan met de periode 1930-'65; deel I behandelt de vaart in Nederland, Belgie en Frankrijk en deel II de Rijnvaart. De zeer goede zwart-witte foto's komen uit het enorme archief van Jan Biezenaar, die bij een sluis opgroeide en zijn vrije tijd verdeelde tussen schepen fotograferen en meevaren. Harry de Groot, die al jaren over de geschiedenis van de binnenvaart schrijft, koos de foto's uit en voorzag die van toelichtende tekst. Markante foto's van binnenvaartschepen op allerlei locaties in het besproken vaargebied; de begeleidende teksten verschaffen een goede indruk van de dagelijkse wederwaardigheden van de opvarenden. Zo geeft dit boek een getrouw beeld van 30 jaar leven en werken in de binnenvaart, die nu volop in de belangstelling staat.


In goede staat.


Gewicht 1151gr.

Rotterdam - Euromast met m.s. Koninginneplaat - I18

spanjersberg - Rotterdam - Euromast met m.s. Koninginneplaat - I18
Omschrijving:

Rotterdam - Euromast met m.s. Koninginneplaat - I18

Fraaie ansichtkaart

verzonden, met plakresten

Hoek van Holland - Nieuwe waterweg - I35

spanjersberg - Hoek van Holland - Nieuwe waterweg - I35
Omschrijving:

Hoek van Holland - Nieuwe waterweg - I35

Fraaie ansichtkaart

verzonden, met plakresten

Nederlanders en de zee

Hans Vandersmissen - Nederlanders en de zee
Auteur: Hans Vandersmissen
Tag:
Jaar: 1983
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Hans Vandersmissen - Nederlanders en de zee

Dit boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de redactie van de NOS televisie serie Maritiem. Het is een ideale aanvulling op de serie, daar de thema's die in de televisieserie aan de orde komen in het boek worden uitgediept en in een historisch kader worden geplaatst. Het boek is dan ook bedoeld voor een ieder die belangstelling heeft voor of op enigerlei wijze betrokken is bij de scheepvaart, nog steeds een der sterke pijlers onder de Nederlandse economie.
Wat Nederlanders op en om de wereldzeeën in de loop der eeuwen hebben gepresteerd en nog presteren op het gebied van waterbouwkunde, koopvaardij, sleepvaart en berging, scheepsbouw, marine, offshore, visserij, navigatie, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek - dit alles en nog veel meer komt in het boek aan bod. Het maritieme bedrijf biedt nog vele mogelijkheden voor de toekomst van ons land en kan een belangrijke bron van werkgelegenheid zijn en blijven. Nederlanders en de Zee zullen altijd een onverbrekelijke twee-eenheid vormen.
Het boek is rijk geïllustreerd met honderden foto's en tekeningen, waarvan een groot aantal in kleur.

Boek verkeert in goede staat.

Gew.500/2000gr.

Tolkompassen

P. Haverkamp - J. van Roon - Tolkompassen
Auteur: P. Haverkamp - J. van Roon
Tag:
Jaar: 1935
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

P. Haverkamp - J. van Roon - Tolkompassen

Boek is in zeer goede staat

gew.185gr

Een eeuw nederlandse binnenvaart

Frits R. Loomeijer - Een eeuw nederlandse binnenvaart
Auteur: Frits R. Loomeijer
Tag:
Jaar: 1988
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Frits R. Loomeijer - Een eeuw nederlandse binnenvaart

In dit boek geeft Frits R, Loomeijer een kompleet beeld van de Nederlandse Binnenvaart in de periode 1888-1988. Er veranderde veel in de eeuw die achter ons ligt. Een handje vol schippers volgde als vrijwilliger, zo goed en zo kwaad als dat ging de ontwikkelingen en deed verslag van diverse gebeurtenissen in het schipperskrantje Schuttevaer. Schipper Vlieger schreef in die begin jaren over de verderflijke praktijken van de bevrachting in cafe's, waar drankmisbruik werd gestimuleerd door kroegbazen.
Maar er werd ook gewaarschuwd tegen de gevaren van de stoom- en motorvaart. Een zeker conservatisme was de binnenvaart niet vreemd. De ontwikkelingen van de nieuwe tijd dienden zich aan, maar men kon zich slechts met moeite losmaken uit het tempo van de zeer langzame veranderingen in de negentiende eeuw.
Een kenmerk uit de beginperiode van de laatste eeuw was, de maatschappelijke geisoleerde positie waarin de schipperij zich bevond. Men leefde aan boord, was dikwijls lang onderweg en was aangewezen op informatie uit eigen kring. Schuttevaer was voor velen een venster op de wereld.
Advertenties uit die tijd, met naast specifieke schipperszaken ook algemeen menselijke behoeftes, spreken boekdelen.
Bijna vanaf de eeuwwisseling begon er een andere wind in de binnenvaart te waaien. Het was nog wel een gevaarlijk bedrijf en iedere storm- of mistperiode veroorzaakte een aantal slachtoffers. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog was bij een belangrijk deel van de schipperij de weerstand tegen de nieuwe moodse lawaai- en stankdingen omgeslagen in een behoefte aan moderniseren.
De jaren dertig werden gekenmerkt door economische malaise. De Tweede Wereldoorlog door angst, voedseltransporten en wapentransporten. Na de oorlogsjaren volgde de stormachtige tijd van wederopbouw, met als gevolg de overcapaciteit. Een woord dat sinds 1940 niet meer gehoord was.
De schaalvergroting en daartegenover de sanering van de kleine particuliere wilde- en beurtvaart bleven de jaren zeventig domineren. Het woord binnenvaart-ondernemer is kenmerkend voor onze jaren tachtig. De moderne schipper staat midden in de maatschappij. Van maatschappelijke isolatie hoeft technisch gesproken geen sprake meer te zijn.
Precies als rond de eeuwwisseling is echter nog niet iedereen aan het nieuwe tempo en de nieuwe tijd gewend. Oud en nieuw leven naast elkaar. Rijn- en containervaart naast een klassieke Noord-Zuidspits.
Het schipperskrantje is echter geworden tot het gezaghebbende Weekblad Schuttevaer. Het honderdjarig bestaan van dit weekblad is de aanleiding voor de uitgave van dit boek.

Boek verkeert in goede staat.

Gew.500/2000gr.

De Binnenvaart - Binnenvaart in Utrecht

Diversen - De Binnenvaart - Binnenvaart in Utrecht
Auteur: Diversen
Tag:
Jaar: 2005
Bindwijze: Special
Omschrijving:

De Binnenvaart - Binnenvaart in Utrecht

Geschiedenis van de binnenvaart in de provincie Utrecht.
Rijk geïllustreerd met vele zw/w foto's en toelichtingen.

Vereniging de binnenvaart 2005-II

Boek verkeert in zeer goede staat.

gew.148gr

Binnenscheepvaart in beweging

Ir. Willem de Ruiter - Binnenscheepvaart in beweging
Auteur: Ir. Willem de Ruiter
Tag:
Jaar: 1980
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Willem de Ruiter - Binnenscheepvaart in beweging

Dit boek volgt de koers over de laatste vijf jaren binnenscheepvaart, na de blokkades. Wat leverde de strijd voor een betere inkomenspositie en toekomst op? En wat zou er nog moeten gebeuren ?

Boek verkeert in nieuwstaat

Gew.>250gr.