Een eeuw nederlandse binnenvaart

Frits R. Loomeijer - Een eeuw nederlandse binnenvaart
Auteur: Frits R. Loomeijer
Tag:
Jaar: 1988
Uitgeverij: Fries pers Boekerij BV
Bindwijze: Hardcover
ISBN: 9033013789
Omschrijving:

Frits R. Loomeijer - Een eeuw nederlandse binnenvaart

In dit boek geeft Frits R, Loomeijer een kompleet beeld van de Nederlandse Binnenvaart in de periode 1888-1988. Er veranderde veel in de eeuw die achter ons ligt. Een handje vol schippers volgde als vrijwilliger, zo goed en zo kwaad als dat ging de ontwikkelingen en deed verslag van diverse gebeurtenissen in het schipperskrantje Schuttevaer. Schipper Vlieger schreef in die begin jaren over de verderflijke praktijken van de bevrachting in cafe's, waar drankmisbruik werd gestimuleerd door kroegbazen.
Maar er werd ook gewaarschuwd tegen de gevaren van de stoom- en motorvaart. Een zeker conservatisme was de binnenvaart niet vreemd. De ontwikkelingen van de nieuwe tijd dienden zich aan, maar men kon zich slechts met moeite losmaken uit het tempo van de zeer langzame veranderingen in de negentiende eeuw.
Een kenmerk uit de beginperiode van de laatste eeuw was, de maatschappelijke geisoleerde positie waarin de schipperij zich bevond. Men leefde aan boord, was dikwijls lang onderweg en was aangewezen op informatie uit eigen kring. Schuttevaer was voor velen een venster op de wereld.
Advertenties uit die tijd, met naast specifieke schipperszaken ook algemeen menselijke behoeftes, spreken boekdelen.
Bijna vanaf de eeuwwisseling begon er een andere wind in de binnenvaart te waaien. Het was nog wel een gevaarlijk bedrijf en iedere storm- of mistperiode veroorzaakte een aantal slachtoffers. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog was bij een belangrijk deel van de schipperij de weerstand tegen de nieuwe moodse lawaai- en stankdingen omgeslagen in een behoefte aan moderniseren.
De jaren dertig werden gekenmerkt door economische malaise. De Tweede Wereldoorlog door angst, voedseltransporten en wapentransporten. Na de oorlogsjaren volgde de stormachtige tijd van wederopbouw, met als gevolg de overcapaciteit. Een woord dat sinds 1940 niet meer gehoord was.
De schaalvergroting en daartegenover de sanering van de kleine particuliere wilde- en beurtvaart bleven de jaren zeventig domineren. Het woord binnenvaart-ondernemer is kenmerkend voor onze jaren tachtig. De moderne schipper staat midden in de maatschappij. Van maatschappelijke isolatie hoeft technisch gesproken geen sprake meer te zijn.
Precies als rond de eeuwwisseling is echter nog niet iedereen aan het nieuwe tempo en de nieuwe tijd gewend. Oud en nieuw leven naast elkaar. Rijn- en containervaart naast een klassieke Noord-Zuidspits.
Het schipperskrantje is echter geworden tot het gezaghebbende Weekblad Schuttevaer. Het honderdjarig bestaan van dit weekblad is de aanleiding voor de uitgave van dit boek.

Boek verkeert in goede staat.

Gew.500/2000gr.