Weerzien met de oude scheepvaart

Rob Martens - Lieuwe Westra - Weerzien met de oude scheepvaart
Auteur: Rob Martens - Lieuwe Westra
Tag:
Jaar: 1982
Uitgeverij: Kosmos
Bindwijze: Hardcover
ISBN: 9021511053
Omschrijving:

Martens - Westra - Weerzien met de oude scheepvaart

Een halve eeuw scheepvaartgeschiedenis in een oogopslag. Zo ka, heel kort geschetst, de inhoud van dit boek worden samengevat. Wat voor u ligt is niet zomaar een nostalgisch plaatjesboek. Nee, dit boek is een eerbetoon aan de schippers en scheepsbouwers uit een tijd die eigenlijk nog maar kort achter ons ligt.
Het is amper voorstelbaar dat nauwelijks veertig jaar geleden, veruit het grootste deel van het totale goederenvervoer over onze binnenwateren met zeilschepen plaatsvond. Vlijmscherp contrasteert de toenmalige zeilvloot met de moderne, met enorme krachtbronnen uitgeruste schepen van nu. Het is niet toevallig dat vooral in schipperskringen veel belangstelling bestaat voor die - lang niet over alle boegen - goede oude tijd. Het zijn juist de varensmensen die, ondanks hun eigentijdse met kasten vol electronica uitgeruste schepen, een warm gevoel voor traditie en historie wisten te behouden.
De zeilschipper leefde en werkte in de natuur en samen met de natuur. Hij was in sterke mate afhankelijk van weer en wind, van stroom en tij. Met wind of stroom tegen maakte hij zo mogelijk gebruik van een stoomsleepboot, of ging zelf in het trekzeel hangen om schip en lading voort te zeulen. Hij kende het weer als geen ander, want dat was zijn brood, zijn behoud. Tijdens slecht weer op de Zuiderzee wist hij wat kon en wat niet kon. Het verantwoordelijkheidsgevoel tegenover zijn aan boord wonende en dikwijls kinderrijke gezin, dwong hem daartoe.
. . . . . . . . . . . . .
Ook de vroeg gemotoriseerde vaart komt in dit boek aan de orde. We zien schepen onder klein tuig, uitgerust met opduwer of zijschroef, enkele motorsleep- en motorbeurtboten, om ten slotte te eindigen bij het eerste echte motorschip: de luxe-motor.
Ziedaar vijftig jaar binnenscheepvaarthistorie in een notedop. Veel beelden en weinig woorden vormen te samen een herinnering aan een hard, doch boeiend bestaan. Het materiaal voor deze terugblik werd merendeels door de schippers zelf aangedragen. De samenstellers selecteerden en rangschikten 228 fotografie�n, beelden die tot voor kort nog in vergeelde albums en oude schoenendozen aan het oog werden onttrokken. Zo ontstond een belangwekkend document met blijvende waarde.

Boek verkeert in goede staat, omslag heeft wel kleine beschadigingen.

Gew.500/2000gr.