science fiction, pagina 2


De volmaakte wens

A.E. van Vogt - De volmaakte wens
Auteur: A.E. van Vogt
Tag:
Jaar: 1976
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

A.E. van Vogt - De volmaakte wens

De volmaakte wens, negen verhalen in de klassieke traditie, over vreemde wezens, vreemde werelden, vreemde verschijnselen. Deze verhalen, ontstaan in de jaren vijftig en zestig, hebben ondanks hun traditionele thema's een echtheid en een element van verrassing die de hand van de meester verraden. De verhalen in deze bundel vormen - in zekere zin - een geheel met de zeven verhalen uit Van Vogts Betoverd dorp (Bruna SF 18) dat in 1971 verscheen.

Boek verkeert in goede staat, tekst geschreven op schutblad

gew.150gr

De grote uittocht

Eric Russel - De grote uittocht
Auteur: Eric Russel
Tag:
Jaar: 1969
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

Eric Russel - De grote uittocht.

Een traditioneel SF-thema wordt op koldereske manier benaderd. Een super-ruimteschipaandrijving wordt ontdekt, en onmiddellijk begint 'De Grote Uittocht'. Het universum wordt gekoloniseerd. Vierhonderd jaar later besluit de Rijksambassadeur van de Aarde deze werelden terug samen te brengen 'voor hun welzijn' tot een Aards sterrenimperium waarover hij de baas kan spelen. Een kolossaal ruimteschip, volgepakt met militairen vertrekt, maar overal waar ze landen komen ze van een kale reis thuis. Russell hekelt de bekrompenheid en kortzichtigheid van machtswellustelingen, militairen en bureaukraten: hun wapengeweld is niet opgewassen tegen het passieve en intellektuele verzet, zodat uiteindelijk meer en meer militairen zich laten verleiden tot andere levenswijzen die hun meer te bieden hebben dan de Aardse dogma's der 'beschaving'. Een kostelijk boek, totaal geweldloos dat - zonder te willen beleren - toch zijn eigen moraal draagt.
Boek is in goede staat, naam op schutblad

gew.150gr

Mensen, martianen, machines

Eric Russel - Mensen, martianen, machines
Auteur: Eric Russel
Tag:
Jaar: 1971
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

Eric Russel - Mensen, martianen, machines

Het ruimteschip Marathon, met aan boord een gemengde bemanning van aardbewoners en Martianen, maakt een ontdekkingsreis naar afgelegen sterrestelsels. De pogingen drie onbekende planeten te onderzoeken, mislukken alle door vijandigheid van de bewoners, die elk op hun eigen wijze de bemanning van de Marathon aan het verstand brengen, dat het beter is weer snel te vertrekken. Het boek is met een grote dosis humor geschreven, dit komt tot uitdrukking in de beschrijving van de verhouding tussen de twee rassen, die de bemanning van het schip vormen; maar ook door de wijze, waarop de avonturen op de vreemde werelden verteld worden. De beschrijvingen van de vreemde planeten en beschavingen die het gezelschap op de ruimtereizen bezoekt, hebben een hoog realiteitsgehalte.

Boek is in goede staat, naam op schutblad

gew.150gr

In twee fasen water

Hal Clement - In twee fasen water
Auteur: Hal Clement
Tag:
Jaar: 1968
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

Hal Clement - In twee fasen water

De Vindemiatrix hangt al zestien jaar buiten de dampkring van Tenebra. Niemand waagde zich in al die tijd naar beneden: Tenebra is een onherbergzaam oord. Fagin, de robot, is voorlopig de enige op de door aardschokken geteisterde planeet. De enige schakel met de mens dan: hij is niet alleen. Geschubde, drie meter lange wezens zijn zijn leerlingen. Plannen worden beraamd om in de duistere mantel van de dampkring af te dalen. Eenvoudig is dat niet: de temperatuur is er 180 graden, de druk 180 atmosfeer en de zwaartekracht is er verpletterend. En dan is er nog het water: voortdurend wisselt het tussen de twee fasen: damp en vloeistof. Dan gaat er iets mis. Twee kinderen, een meisje en een Drommische jongen stranden op deze onheilspellende wereld. Alles spant zich in voor hun redding: de mannen daarboven, de robot en - de inboorlingen.

Boek is in zeer goede staat.naam op schutblad.


gew.115gr.

Twee sterren

Robert Silverberg - Twee sterren
Auteur: Robert Silverberg
Tag:
Jaar: 1972
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

Robert Silverberg - Twee sterren

Manipool... een oude planeet waar onbegrijpelijke wezens wonen die de beschaving reeds lang ontgroeid zijn.

Het lot van twee zwaar beproefde mensen is innig verweven met Manipool. De een Lona Kelvin, zeventien, moeder van honderd kinderen, maagd. Al haar kinderen zijn haar afgenomen. De ander een ruimtevaarder die ver in de kosmos door de weerzinwekkende wezens van Manipool bij wijze van experiment is gedemonteerd, en vervolgens weer in elkaar gezet, maar niet zoals het hoort. Evenals de maagd Lona schuwt hij de buitenwereld, want iedere confrontatie met anderen ontaardt in doffe verschrikking.

De derde pool van de driehoek is een steenrijke aasgier die letterlijk van het lijden van anderen leeft. Als een onverzadelijke spons zuigt hij hun pijn, vrees, haat en angst op en smult ervan. Hij verschaft wreed amusement aan het verwende publiek.

In zijn verdorven brein rijpt het misselijke idee deze twee door het noodlot bezochte mensen samen te brengen, zodat hij zich kan verlustigen aan de conflicten die dit moet oproepen. Wreed is zijn manier om hen uit hun tent te lokken.

Maar ze zwichten voor zijn mooie beloften - gelaten en zonder veel hoop. Hij zal hun enige wens vervullen. In ruil moeten zij samen een tocht maken langs de zondige vermaaksoorden van het zonnestelsel, van vroeg tot laat gadegeslagen door de camera. Liefde zullen ze voor elkaar niet voelen. Dat is ook niet de bedoeling. Pijn moeten ze lijden, want daar leeft en geniet Duncan Chalk van, dat schotelt hij zijn op wellustig vertier beluste publiek voor.

Zijn listige intrige schijnt een dramatisch succes te worden, hij geniet aanvankelijk met volle teugen. Maar hij misrekent zich op een verschrikkelijke manier - zijn slachtoffers reageren anders dan hij zich voorstelt, ze keren zich tegen hem... en tenslotte wordt ieder van de drie op gepaste wijze van zijn zorgen verlost.

Boek is in goede staat, naam op schutblad.

gew.175gr

Strijd om de eeuwigheid

A.E. van Vogt - Strijd om de eeuwigheid
Auteur: A.E. van Vogt
Tag:
Jaar: 1983
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

A.E. van Vogt - Strijd om de eeuwigheid.

In de verre toekomst leeft de mensheid teruggetrokken in een reservaat en heeft de aarde overgelaten aan tot mensen gepersonifieerde dieren. de hoofdfiguur Modyun trekt met de vrouw Soodleel de wereld in om te zien hoe de situatie na zoveel eeuwen geworden is. Hij ontdekt dat de mensdieren gemanipuleerd worden door een buitenaardse macht die uit is op de vernietiging van de mensheid. Zij lijken daarin te slagen als het reservaat wordt vernietigd en Soodleel wordt ontvoerd. Modyun jaagt hen echter na door het heelal en weet Soodleel te bevrijden. De buitenaardse wezens moeten in hem hun meerdere erkennen, waarbij Modyuns wilskracht zijn sterkste wapen blijkt. Z
Boek is in zeer goede staat.

gew.200gr.

Een gok om drie werelden

Poul Anderson - Een gok om drie werelden
Auteur: Poul Anderson
Tag:
Jaar: 1981
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

Poul Anderson - Een gok om drie werelden

Een muitend Aards oorlogsruimteschip, voorzien van de allermodernste vernietigingswapens, terroriseert zowel de Aarde als de gekoloniseerde planeet Ganymedes.

Ruimtepiloot Mark Frazer lijkt ondanks zijn ervaring geen partij voor deze machtige tegenstander. Toch stort hij zich fel en verbeten in een schijnbaar uitzichtloos guerrillagevecht tegen onderdrukking en machtswellust. Nauwelijks is hij de strijd met de overmachtige vijand aangegaan of er komt een noodkreet van het verre Jupiter. Daar roept zijn intelligente, centaur-achtige vriend Theor zijn hulp in om een invasie van gruwelijke wezens het hoofd te bieden.

Deze dubbele taak is één man te veel en de strijd lijkt bij voorbaat op beide fronten verloren. Langzaam en met beklemmende zekerheid dringt het tot Mark Frazer door dat het lot van drie werelden in zijn handen ligt. En hij aarzelt wanneer hij beseft dat alleen een snelle, roekeloze zelfmoordactie de problemen op kan lossen. Maar zijn aarzeling is van korte duur. Hij besluit de gok te wagen, een gok om drie werelden...
Boek is in zeer goede staat.

gew.200gr.

Planeet in de tang

Norman Spinrad - Planeet in de tang
Auteur: Norman Spinrad
Tag:
Jaar: 1982
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

Norman Spinrad - Planeet in de tang

Pacifica is door de Aarde gekoloniseerd en zo tot grote bloei gekomen. Carlotta Madigan en Royce Lindblad hebben van Pacifica een elektronische superdemokratie gemaakt. Anderen echter vinden Pacifica geschikt om te worden overheerst. Ze ontketenen een enorme media-strijd.

Boek is in zeer goede staat.

gew.200gr.

Slag der Titanen

Alan Dean Foster - Slag der Titanen
Auteur: Alan Dean Foster
Tag:
Jaar: 1981
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Alan Dean Foster - Slag der Titanen.

De tweekoppige wolf, mensenetende heksen, de gedrochtelijke tiran Calibos, een reusachige gier - dit zijn de tegenstanders van de jeugdige held Perseus bij zijn pogingen de schone Andromeda te redden van een gruwelijke dood.

De godinnen Hera, Aphrodite en Pallas Athene geven hem een zwaard dat nooit bot wordt, een schild dat alle slagen afweert en een helm die onzichtbaar maakt.

Maar wanneer Perseus ook nog het vliegende paard Pegasus weet te temmen is hij klaar voor het duel met zijn gevaarlijkste tegenstander: de Kraken, het afzichtelijke oermonster uit de diepste diepten van de zee.

Boek is in zeer goede staat

gew. 400gr

De coma vluchteling

Michael Moorcock - De coma vluchteling
Auteur: Michael Moorcock
Tag:
Jaar: 1982
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Michael Moorcock - De coma vluchteling

Dool langs de dwaalwegen van de menselijke fantasie, volg het grillige lot van de tuimelende dobbelsteen langs oneindige vergezichten. Nu eens vervluchtend in de wazige, mysterieuze einder, dan weer scherp begrensd door de feiten, de waarheid of de zekerheid.

Maar ook van nabij: stel scherp in, de scherpte veroorzaakt toch weer een versluierd detail. De natuur en cultuur, de techniek en vernuft. Jerry Cornelius is de personificatie van de existentialistische mens, handelend volgens een persoonlijke logica die conventie en tweeslachtig denken tart...

Boek is in zeer goede staat

gew. 400gr