science fiction, pagina 3


Conditie van Muzak

Michael Moorcock - Conditie van Muzak
Auteur: Michael Moorcock
Tag:
Jaar: 1982
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Michael Moorcock - Conditie van Muzak

Dool langs de dwaalwegen van de menselijke fantasie, volg het grillige lot van de tuimelende dobbelsteen langs oneindige vergezichten. Nu eens vervluchtend in de wazige, mysterieuze einder, dan weer scherp begrensd door de feiten, de waarheid of de zekerheid.

Maar ook van nabij: stel scherp in, de scherpte veroorzaakt toch weer een versluierd detail. De natuur en cultuur, de techniek en vernuft. Jerry Cornelius is de personificatie van de existentialistische mens, handelend volgens een persoonlijke logica die conventie en tweeslachtig denken tart...

Boek is in zeer goede staat

gew. 400gr

Uiterste programmering

Michael Moorcock - Uiterste programmering
Auteur: Michael Moorcock
Tag:
Jaar: 1982
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Michael Moorcock - Uiterste programmering

Jerry Cornelius is een anti-held uit de toekomst die opduikt in het heden en zijn weg poogt te vinden door een wereld die we menen te kennen..

Boek is in zeer goede staat

gew. 260gr

Nul-A.

A.E. van Vogt - Nul-A.
Auteur: A.E. van Vogt
Tag:
Jaar: 1999
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

A.E. van Vogt - Nul-A

In het jaar 2560 is de aarde de wereld van Nul-A. Nul-A is een manier van logisch denken die het leven gaat beheersen en die langzaamaan onmisbaar wordt.

In 2560 komt Gilbert Gosseyn naar de stad van de grote Spelmachine om zich samen met duizenden anderen te laten testen. Nu moet blijken of hij voldoende geoefend is in Nul-A. Tot zijn verbijstering merkt Gosseyn daar dat hij Gosseyn niet is, dat zijn herinneringen vals zijn, en nog verbijsterender: eenmaal uitgestoten door de andere kandidaten wordt hij gedood, maar komt hij weer tot leven!!

Later ontdekt Gosseyn dat hij een pion is in een kosmisch complot om Nul-A te vernietigen. Hij reist de hele melkweg door om uit te vinden wat de bedreiging is en komt erachter, dat Nul-A niet eens zo kwetsbaar is als het lijkt!

Boek is in zeer goede staat.

gew. 400gr

Hoera, een transatlantische tunnel.

Harry Harrison - Hoera, een transatlantische tunnel.
Auteur: Harry Harrison
Tag:
Jaar: 1982
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Harry Harrison - Hoera, een transatlantische tunnel.

en intigrerende gedachte die de mensheid nog steeds bezighoudt. Het graven van een tunnel die twee continenten zal verbinden...

Hoera, een transatlantische tunnel! speelt zich echter af in een alternatieve wereld. De tunnel onder de Atlantische Oceaan moet Amerika, waar de revolutie nooit succes heeft gehad, verbinden met het nog steeds florerende Britse Rijk.

Boek is in goede staat.

gew.300gr

Piloot Storm 1

Henk Sprenger - Piloot Storm 1
Auteur: Henk Sprenger
Tag:
Jaar: 1974
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Henk Sprenger - Piloot Storm 1 - Skarabee deel 1

Met de volgende avonturen van Piloot Storm:

- Ontvoerd in de stratosfeer
- In de greep van dictator Zorin

Boek verkeert in goede staat

perry rhodan - in het centrum van de melkweg

clark darlton - perry rhodan - in het centrum van de melkweg
Auteur: clark darlton
Tag:
Jaar: 1980
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

perry rhodan - in het centrum van de melkweg

Gucky zag de verblindende weerkaatsing van het felle licht dat miljoenen zonnen uitstraalden. Ze waren nu zo dichtbij dat er van een nevel geen sprake meer was, zo duidelijk konden zij de afzonderlijke hemellichamen herkennen.
En daar ergens, tussen het getwinkel van ontelbare sterren, moest zich, eenzaam en verloren, de EX-238 bevinden. Net zo eenzaam en verloren als Gucky. Hulpeloos stond hij op de romp van het vreemde schip, omgeven door de schittering van miljoenen zonnen en de koude eenzaamheid van het universum.
Terraanse ruimteschepen op expeditie zijn al vaker de zilveren pijlen tegengekomen. Spilvormige ruimtevaartuigen die elke vorm van contact afwijzen.
Op een dag vraagt Gucky toestemming aan Perry Rhodan een expeditie te mogen uitrusten om het raadsel van de zilveren pijlen op te lossen.
De onderzoekingstocht begint en weldra zullen wezens van vlees en bloed een miljoenenleger van staal ontmoeten, dat op het punt staat de melkweg te bestormen.

Boek verkeert in goede staat.

gew.255gr.

Geliefde zoon

George Turner - Geliefde zoon
Auteur: George Turner
Tag:
Jaar: 1979
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

George Turner - Geliefde zoon

Na 40 jaar in de ruimte keert de eerste interstellaire expeditie terug en wordt de 20e eeuw geconfronteerd met de 21e: een aarde die zich herstelt van de barre jaren negentig, een jeugd met nieuwe normen en waarden. Heeft zij een nieuwe 'vader' nodig?

Boek verkeert in redelijke goede staat.

Gew.100/250gr.

Wolfsjong / Wereld der zombies

Gordon Dickson - Wolfsjong / Wereld der zombies
Auteur: Gordon Dickson
Tag:
Jaar: 1971
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

Gordon Dickson - Wolfsjong / Wereld der zombies

Wolfsjong
Er gaat een schok van verwondering door de jonge en kleine federatie van planeten als een expeditie contact maakt met een ruimterijk van mensen dat blijkbaar de hele melkweg omspant. Maar hun verwondering slaat om in woede en vrees wanneer die nieuwe mensen de federatie behandelen als een achterlijke kolonie - voor zover ze er aandacht aan besteden.

James Keil, antropoloog, bedenkt een list om op de Troonwereld te komen en daar uit te zoeken welke plannen de nieuwe heersers hebben. De federatie wacht met ingehouden adem af... In het gevolg van Prinses Afuan en de Hooggeboren Ro belandt Keil in het hart van het immense heelalrijk, en doet daar heel verwarrende ontdekkingen. Waar komen al die mensen vandaan?

Wereld der zombies
Als de magmaschachten, die diep in de kern van de planeet zijn gedreven, `s avonds energie gaan leveren, valt iedereen in slaap. Bijna iedereen...
Een ademstokkende fantasie, waarin het zogenaamd bovennatuurlijke op een akelige manier dichter bij de mensen wordt gebracht.

Boek verkeert in redelijk goede staat

Gew.250/500gr.

Dubbelroman

Het kasteel der duisternis

Tanith Lee - Het kasteel der duisternis
Auteur: Tanith Lee
Tag:
Jaar: 1981
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

Tanith Lee - Het kasteel der duisternis

Lir wist dat iets hem riep. Niet dat hij een geluid hoorde maar toch klonk er een stem. Onhoorbaar, maar even nadrukkelijk als zijn polsslag. Ook droomde hij en die dromen waren niet geruststellender dan het drieste gedrag van de dorpelingen in dat afgelegen oord.

Was er een kasteel of alleen maar een ru´┐Żne? Wie of wat riep hem? Als hij nu niet terugging zou hij het nooit weten. Lir gooide zijn lier over zijn schouder en richtte zijn schreden in de richting waar het geluid vandaan kwam.

Lilune werd wakker in het kasteel en vroeg zich af wat voor geluid ze hoorde. De oude heks die haar verzorgde wist niet dat ze de toverformule kende.

Terwijl ze rustig aan de rand van het spiegelende meer zat hoopte ze dat er iets zou gebeuren. Later zou ze, door schade en schande wijs geworden, ontdekken dat als Lir aan de roepstem gevolg zou geven, zij uit de duisternis bevrijd zou worden.

Boek verkeert in goede staat

gew.255gr

Gateway

Frederik Pohl - Gateway
Auteur: Frederik Pohl
Tag:
Bindwijze: Pocket
Omschrijving:

Frederik Pohl - Gateway

Een post-Freudiaans epos, waarin de verteller tegenover een elektronische psychiater zijn ervaringen als ruimtepiloot ophaalt.

Boek verkeerd in redelijke goede staat

gew.200gr.