woordenboeken


Satans grootwoordenboek

Ambrose Bierce - Satans grootwoordenboek
Auteur: Ambrose Bierce
Tag:
Jaar: 1969
Bindwijze: Paperback
Omschrijving:

Ambrose Bierce - Satans grootwoordenboek

Springlevend en actueler dan ooit zijn de “definities” en aforismen van Ambrose Bierce, de briljante mensenhater, die negentiende-eeuwse tijdgenoten de spiegel van zijn ironie voorhield. Opgeblazenheid, holle frasen en kakelverse slogans zijn niet bestand tegen zijn sarcastisch tegengif. Wie zich, zoals de “lachende duivel” uit de tijd van de gold rush, weinig illusies maakt over zijn medemens – of over zichzelf – zal Satans groot woordenboek met een grimlach van herkenning lezen.

Boek is in goede staat, wel licht gebruikssporen

gew. 180 gr

Homo-erotisch woordenboek

Arendo Joustra - Homo-erotisch woordenboek
Auteur: Arendo Joustra
Tag:
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Arendo Joustra - Homo-erotisch woordenboek

In het 'Voorwoord' van deze ca. achthonderd woorden en uitdrukkingen tellende, in alfabetische volgorde gerangschikte verzameling wordt als enige criterium voor opname vermeld dat de term of uitdrukking iets te maken moest hebben met (in hoofdzaak mannelijke) homoseksualiteit. Ten gevolge van deze al te ruimhartige wijze van definieren is een wat merkwaardig amalgaam ontstaan van strikt particuliere woorden enerzijds (nogal wat reviaans idioom) en niet in de eerste plaats homoseksuele terminologie anderzijds. Tussen deze twee uitersten in vindt men in deze in marineblauw linnen gebonden dictionaire een grote maar beslist niet uitputtende reeks termen en gezegden uit de homoscene. Jammer genoeg zijn de omschrijvingen vaak inconsequent van opbouw, bevatten ze soms onjuistheden en een enkele keer zelfs enormiteiten. Alles bij elkaar een teleurstellend boekje, maar in het land der blinden is eenoog koning

boek is in zeer goede staat

gew.255gr

Woordenboek der Zeeuwsche dialecten

Dr. Ha.C.M. Ghijsen - Woordenboek der Zeeuwsche dialecten
Auteur: Dr. Ha.C.M. Ghijsen
Tag:
Jaar: 1984
Bindwijze: Hardcover
Omschrijving:

Ghijsen - Woordenboek der Zeeuwsche dialecten

Het woordenboek der Zeeuwse dialecten bestaat in deze vorm al sinds 1964. Het materiaal ervoor is sinds de jaren '30 van deze eeuw aangedragen door meer dan 600 medewerkers, die vragenlijsten hebben ingevuld betrekking hebbend op de dialecten van de Zeeuwse eilanden, Zeeuws-Vlaanderen en Goeree-Overflakkee. Zo kwam een alfabetisch geordend woordenboek tot stand van meer dan 1200 blz. dat een ongekend rijke dialectwoordenschat geeft. Van ieder woord staat vermeld voor welk gebied c.q. voor welk eiland het is opgegeven. Voorts staat steeds een betekenisomschrijving vermeld terwijl het woordgebruik dikwijls in een kort zinnetje wordt geillustreerd. Veel tekeningen verlevendigen en verduidelijken de tekst. Voorin een inleiding die o.a. de goed leesbare spelling verantwoordt en een overzicht geeft van een aantal Zeeuwse dialectverschijnselen.

7e druk - 1984

Boek is in zeer goede staat.

verzendkosten extra - pakketpost.